Tenisový oddíl je seskupení tenisových nadšenců s cílem vytvořit podmínky pro aktivní odpočinek. Několikrát ročně jsou zde pořádany turnaje. Největším turnajem je turnaj pro dvouhry a čtyřhry mužů a velmi oblíbené mixy. Minulým rokem se odehrál již jedenáctý ročník této soutěže.

Myšlenka na založení oddílu vznikla v roce 1988 v kolektivu zaměstnanců ČSD. První ustavující schůze proběhla v polovině dubna 1988 a na této schůzce byl zvolen výbor nově vzniklého oddílu a byla dohodnuta první brigáda na vybudování tenisových kurtů. Prvním předsedou tenisového oddílu se stal pan Chmel, po něm ho vystřídali pan Pláteník, Válek, Filip a Morbitzer mladší.

Volejbal vystřídal tenis

Tenisové kurty byly vybudovány na pozemku Lokomotivy v prostoru bývalého zpustlého kluziště, kde v té době byly provozovány amatérsky dva volejbalové kurty. Pozemek a finanční prostředky na vznik nového tenisového oddílu poskytla mateřská organizace TJ Lokomotiva Krnov. Menší finanční prostředky a poradenskou činnost poskytlo ČSD DEPO.

Původní záměr byl vybudovat dva kurty, ale postupem času byl zabrán celý pozemek zrušením volejbalových kurtů a vznikly čtyři tenisové hrací plochy, které se užívají dodnes.

Budovalo se amatérsky jen díky zapálení počátečních členů. Nebyli mezi nimi žádní odborníci na stavbu kurtů, chyběly informace, které byly získávány dotazy na všechny strany. Veškeré práce byly prováděny výhradně bezplatně a s velkým nadšením. Jedinou odměnou bylo oddílové členství.

Na počátku stálo asi pětadvacet mužů

Slavnostní otevření kurtů proběhlo první srpnový pátek 1989 za účasti představitelů vedení Lokomotivy, Městského národního výboru Krnov a dalších významných hostů. Zde byly předány drobné dary těm členům, kteří měli odpracováno více než 150 hodin na kurtech.

Počet počátečních členů byl okolo dvaceti pěti osob, především mužů. Později se počet členů stabilizoval na padesát členů včetně žen. Při stavbě kurtů byly všem k dispozici dva vyřazené železniční vagóny pro převlékání, odkládání věcí a pro úschovu nářadí.

Jeden z vagónů, který byl v lepším stavu, se později přebudoval na bufet pro členy. Šatny a sociální zařízení byly postaveny později. Celý objekt byl i postupně zastřešován a nad zadní částí buněk byla postavena nadstavba, která slouží jako klubovna.

Povodeň vše ohrozila

Ničivá povodeň, která se přehnala Krnovskem 7. července v roce 1997 postihla i tenisový areál. Na celé ploše ležela třiceticentimetrová vrstva bahna a jílu. Při prvním odhadu škod se zdálo, že v tom roce již tenisová sezona skončila, ale díky věčnému úsilí všech členů se během jednoho měsíce opět začalo hrát.

Anna Stramová, Milada Daňková