Soutěžit se bude hned v šesti kategoriích, mezi kterými nebude chybět nejlepší jednotlivec do osmnácti let, nejlepší jednotlivec nad osmnáct let, nejlepší kolektiv do a nad osmnáct let, nejlepší trenér, nejlepší handicapovaný jednotlivec a v neposlední řadě i ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj mládežnického sportu.

Vítěz v každé sekci je určován podle přísných kritérií, mezi které spadá umístění na akcích národního či mezinárodního významu, zastoupení na přeboru Moravy a Slezska či v soutěžích, nebo dlouhodobá sportovní výkonnost. Důležitým faktorem je také neporušení zásad sportovního chování či reprezentace města Krnova.

Případné návrhy na ocenění můžete vyplnit do formuláře, který naleznete na stránkách Města Krnova nejpozději do 31. ledna a zaslat je na adresu Město Krnov, odbor školství, kultury a sportu, Bc. Šárka Palicová, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov nebo na e-mail:spalicova@mukrnov.cz, tel.: 554 697 412.

Z Vámi navržených osob a družstev bude sportovní komisí proveden výběr, který bude předložen radě města ke schválení. Poté budou nejlepší sportovci vyhlášeni a oceněni starostkou města Renatou Ramazanovou.