Kromě lichnovských a rýmařovských žáků se soutěže účastnila i Základní škola Zátor. Byla vypsána kategorie jednotlivců pro ročníky narození 2002 až 2006. Každá škola mohla přihlásit dvanáct jednotlivců, domácí až šestnáct. A všechny školy toho plně využily, soutěžilo tedy třicet devět mladých sportovců v disciplínách trojskoku, hod medicinbalem, přeskok přes švihadlo, leh-sed a driblink.

„Vzhledem k tomu, že proti sobě soutěžili žáci s rozdílem věku až čtyři roky, a dívky a hoši dohromady, vytvořil ředitel školy a hlavní organizátor soutěže Ladislav Pleva speciální tabulku se vzorečkem na přepočítání věku a pohlaví tak, aby v této soutěži mohli být hodnoceni všichni dohromady," říkal Miloslav Slouka, učitel a trenér ZŠ Rýmařov a dodával:

„Každou disciplínu hodnotil dvojnásobným počtem bodů z oficiální tabulky OVOV, takže žáci mohli virtuálně získat odznak zdatnosti. Ten získáte, pokud splníte všech deset disciplín tohoto projektu. A skutečně, kromě tří závodníků, všichni by získali nějaký odznak. Těch nejtěžších, diamantových, by získalo osm žáků."

Soutěžící se prezentovali výbornými výkony, objevily se i mimořádné. A rýmařovští byli opět hodně vidět. Na prvním místě v absolutním pořadí skončila Karolína Ryšková, hned za ní pak Tereza Šulíková.

V jednotlivých disciplínách putovaly do Rýmařova tři zlatá umístění. Vítězství dobyla Karolína Ryšková v přeskoku přes švihadlo a driblinku, v této disciplíně triumfoval i Jan Tihelka. A Karolína Ryšková do třetice, připsala si i druhou příčku v lezích-sedech. Bronzových pozic vybojovali rýmařovští žáci hned pět, Tereza Šulíková v lezích-sedech, Ondřej Baslar v driblinku, Helena Továrková ve švihadle a Jan Tihelka v trojskoku z místa a hodu medicinbalem.

„Vzhledem k tomu, že to pro mnohé byly první závody na druhém stupni mezi „velkými", jsou tyto výsledky a hlavně jejich výkony příslibem do budoucna," pochvaloval si Miloslav Slouka a dodával:

„Musím všechny vybrané reprezentanty naší školy pochválit za přístup k soutěži a slušné chování. Poděkování patří také Barboře Šulková jako náhradnici a fotografce v jedné osobě. Velký dík patří ZŠ Lichnov za skvělé závody, už se všichni těšíme na další „5boj", který se bude konat na ZŠ Zátor."