Pořadatelé připravili pro účastníky z řad dětských, mládežnických a dospělých kategorií orientační tratě fáborkované bez doprovodu. Pro nejmladší kategorii bude trať s doprovodem bez fáborků, příchozí účastníci mohou vyzkoušet tratě v délce tři kilometry a závodní tratě DH 10 - 65 let.

Sraz a prezentace k závodům je do 10.30 hodin v obci Dlouhá Stráň v blízkosti místní hospůdky. Hojné občerstvení během akce pro účastníky bude zajištěno (gulášek, klobásy, pití a scházet nebudou ani cukrovinky). Zveme děti, mládež i dospělé k procházce nebo proběhnutí se v lesním prostoru.

Akce je zahrnuta do programu Českého svazu orientačních sportů pod záštitou Dany Brožkové, mistryně světa v orientačním běhu v letech 2008 a 2009, s názvem Dny orientace v přírodě. Pokyny a informace najdete na webových stránkách www.skobbruntal.webz.cz nebo se můžete kontaktovat na mobilním telefonu 607 625 622. Srdečně zvou pořadatelé SKOB Bruntál.