Jesenický šnek je regionální cyklistický seriál pro všechny zájemce, který pořádá občanské sdružení Jesenický šnek. Jeho cílem je sdružování zájemců o amatérské rekreačně-výkonnostní sporty, pořádání sportovních akcí a vytváření podmínek pro provozování sportů ve všech jeho formách.

Závod pro všechny věkové kategorie

Hlavní činností sdružení je však pořádání regionálního cyklistického seriálu Jesenický šnek, jehož jednotlivé závody probíhají na Jesenicku, Bruntálsku, Opavsku a Šumpersku. Soutěž pomohla vychovat nejednoho kvalitního cyklistu, kteří se rádi vrací a účastní těchto závodů.

Jedná se o soutěž, která je určena jak pro výkonnostní sportovce, tak pro širokou veřejnost všech věkových kategorií s důrazem na výchovu cyklistické mládeže. Seriál je jednou z mála soutěží v republice, kde můžou závodit vedle sebe rodiče a děti. Je výjimečný tím, že zahrnuje závody pro silniční i horská kola.

Jeho výhodou je také to, že na silničních závodech startují juniorské, ženské a mužské kategorie dohromady. Závody seriálu jsou cenově, časově a cestovně pro regionální cyklisty dostupnější než celorepublikové seriály.

Samozřejmě je to tím, že se jedná o regionální závody, nemůžeme očekávat velmi vysoké účasti. Od roku 2004 se však trvale účastní seriálu více a více cyklistů a loňský ročník byl v tomto ohledu rekordním. Průměrná účast na závodech byla sto tři startujících na závod.

Letos již šestnáctý ročník

Ti, co zatím nestihli okusit atmosféru těchto závodů, mají možnost účastnit se již při letošním šestnáctém ročníku, který bude tvořit dvacet jedna závodů. Z toho bude jedenáct závodů silničních kol a deset kol horských.

V každém závodě budou vypsány následující kategorie:

H - žáci patnáct let a mladší (1994 a mladší)
G - žačky patnáct let a mladší (1994 a mladší)
Ž - ženy šestnáct let a starší (1993 a starší)
M - junioři šestnáct až osmnáct let (1993 - 1991)
A - muži devatenáct až třicet let (1990- 1980)
B - muži třicet až čtyřicet let (1979 - 1970)
C - muži čtyřicet až padesát let (1969 - 1960)
D - muži padesát let a starší (1959 a starší)

Za celkové pořadí získávají jednotliví závodníci body sestupně. První závodník dostane sto bodů, druhý závodník dostane bodů devadesát a tak dále. Odděleně se povedou výsledky (celkové pořadí) závodů kol silničních a horských. Startovné bude činit u kategorií G a H do třiceti korun českých, u ostatních kategorií maximálně do sta korun.

Změny v pravidlech

Dne 23. února proběhla v České Vsi schůze pořadatelů soutěže Jesenický šnek 2010 a dohodla se na dvou změnách v pravidlech.
Za prvé bude v bodování upraveno to, že na závodech, kde některé mužské kategorie jedou kratší trať určenou pořadatelem, tak za tento závod získávají stejnou bonifikaci bodů jako ženy.

Druhou změnou bude bodování maratonů v Příčné a Železný drak jeden a půl násobkem bodů. V Příčné se pojede závod hned třikrát.
Nejbližší závody se uskuteční 17. dubna tradičně v Karlovicích jako Cena Trispolu a další 1. května v obci Vidnava pod názvem Vidnavské okruhy. Kompletní podoba kalendáře je k nahlédnutí na internetových stránkách sdružení www.jesenickysnek.com .