Jak jste spokojen se současným stavem v oddíle?

S činností klubu jsem momentálně velmi spokojen. Daří se nám naplňovat členskou základnu, začíná nám fungovat naše přípravka v tzv. klubu Benjamin a v poslední době se nám daří získávat dobrovolníky z řad rodičů a zapojovat je do funkcí trenérů, cvičitelů a rozhodčích.

V současnosti klub čítá celkem šedesát šest registrovaných členů v klubu závodního plavání a padesát sedm registrovaných členů v klubu Benjamin. Částečně se nám rovněž daří získávat finance na činnost klubu z řad sponzorské veřejnosti. Spokojenost lze rovněž vyslovit s udržením Velké ceny města Bruntálu v plavání, zvyšováním kvality a prestiže tohoto závodu.

Co ve vaší práci v oddíle upřednostňujete?

V klubu upřednostňujeme především výuku plavání a tréninkovou činnost s cílem vychování závodních plavců s co nejvyšší výkonností. Víme, že současně působíme především v oblasti vyplnění volného času mládeže a nebráníme se tomu. Prioritou pro nás však je snaha o odstranění plavecké negramotnosti dětí, zvyšování jejich fyzické kondice a samozřejmě eliminace sociálně-patologických jevů dětí a mládeže.

Kolik ve vašem oddíle pracuje trenéru?

V Klubu momentálně působí celkem devět trenérů. Z tohoto počtu jsou tři trenéři s kvalifikací trenéra plavání III. třídy s odpovídající licencí. Ostatní se na získání této licence intenzivně připravují.

Vaši plavci dosahují mnoha úspěchů, kteří se nejvíce prosadili za celé období činnosti?

Za celou dobu fungování klubu, a před tím plaveckého oddílu v Bruntále, lze jmenovat například Blanku Smutkovou, Petra Gregora, Tomáše Bradu a Milana Kašpaříka. Všichni jmenovaní se v době své sportovní činnosti v Bruntále účastnili nejméně Mistrovství ČR žactva a dorostu a pravidelně se umisťovali na medailových pozicích.

Petr Gregor se ještě v roce 2012 pod hlavičkou našeho klubu zúčastnil ME a MS v plavání Masters, odkud si přivezl medailová umístění.

Jaké máte největší talenty a jakých soutěží se v současnosti zúčastňujete?

Snahou vedení klubu a trenérů je, aby se naši plavci účastnili široké škály plaveckých závodů. V současné době se účastníme meziokresních přeborů (základní soutěž), oblastních přeborů a mistrovství České republiky žactva. Dále se pravidelně účastníme na VC Opavy, Ceně Krnovska a dalších plaveckých závodů v rámci ČR, pokud je to finančně snesitelné.

Několik let se rovněž účastníme závodů Českého poháru v dálkovém plavání. Mezi současné talenty lze jednoznačně zařadit jedenáctiletého Romana Procházku, který se prosazuje na oblastní (krajské) úrovni, ale i v rámci ČR, a to jak v bazénovém tak dálkovém plavání. Velmi dobře se začíná v současné době ukazovat dnes devítiletá Eva Kamlerová a sedmiletý Mirek Trpka. Oba jsou velice poctiví v tréninku a jejich píle se pomalu začíná projevovat na závodech.

Jak jste spokojen s tréninkovými podmínkami a kde se na závody připravujete?

K tréninkové činnosti klub v současné době využívá služeb bruntálského wellness centra. Podmínky ve wellness centru jsou však velmi složité. Rekonstrukcí plaveckého bazénu na wellness centrum jsme přišli o malý bazének, který byl pro výuku plavání svými rozměry ideální a který nám v širokém okolí všichni záviděli.

Dnešní tzv. výukový bazének je k výuce plavání díky svým parametrům nevyhovující, byť i tento využíváme. Maximálně čtyři dráhy ve velkém bazéně jsou nám dnes již velice těsné. Sejdou-li se na tréninku všichni plavci, kteří v současné době trénují již ve velkém bazéně, máme na každé dráze kolem 10 - 12 plavců v nejméně dvou výkonnostních skupinách. Za tohoto stavu je kvalitní plavecký trénink zcela nemyslitelný. Za tohoto stavu lze na položenou otázku odpovědět několika způsoby.

S prostředím, ve kterém trénujeme je samozřejmě spokojenost. Nespokojenost je však s podmínkami, které jsou nám nastaveny. Ke své činnosti bychom v současné době potřebovali nejméně celý velký bazén a to po dvou hodinách nejméně 3 x týdně. O tomto však vedení wellness centra nechce ani slyšet a to s ohledem na veřejnost, která bruntálské wellness centrum navštěvuje.

Jak vypadá budoucnost oddílu? Potýkáte se s nějakými problémy?

Chtěli bychom věřit, že se naše podmínky pro trénování, ale i pro závodní činnost v domácím prostředí, v dohledné době zlepší. V opačném případě může hrozit to, že mládež v budoucnu bude volit sport v Bruntále, který má lepší podmínky než my, což by pro plavání v Bruntále mohlo být likvidační. Toto však je v rukou vedení bruntálské radnice a vedení wellness centra.