Florbalisté krnovského klubu Orca se starají o rozvoj florbalu na Krnovsku už hezkých pár let. Teď vymysleli jeho činovníci velký projekt práce s mládeží. „Rozjeli jsme obrovskou akci, chceme zapojit do sportování co nejvíce dětí a mládeže a začalo se nám to dařit,“ uvádí na úvod člen výkonného výboru klubu Tomáš Hradil.

Představitelé Orcy přiznávají, že zájem o florbal čekali, ale že se mezi dětmi strhne takové florbalové nadšení, to nečekali ani v nejrůžovějším snu. „Dětí se nám přihlásilo opravdu hodně a došlo to až tak daleko, že musíme děti bohužel odmítat, nemáme už pro ně prostory,“ říká smutně Hradil a pokračuje: „A nejen to. I muži, kteří hrajou Moravskoslezský přebor, nemají kde trénovat a domácí zápasy nehrají doma v Krnově. Řešila by to nová hala.“

Proto z krnovského klubu vyšla iniciativa zapojit do florbalového dění i samotné město Krnov. Florbalisté se rozhodli napsat na radnici otevřený dopis a pokusit se tak řešit svou nelehkou situaci. „Když jsme vymýšleli projekt mládeže, o stavbě nové haly jsme ani neuvažovali. Chtěli jsme využít stávající malé tělocvičny, ale jak se nám mládež rozrůstala, nevejdeme se už do nich,“ nastiňuje Tomáš Hradil. V Krnově je vůbec s tělocvičnami jistá potíž, jsou malé. Florbal se hraje na rozměrech házenkářského hřiště, tedy čtyřicet na dvacet metrů, což žádná z krnovských tělocvičen nemá. „Jako jediná by možná vyhovovala hala Lokomotivy, ale tam má svůj domov basketbal,“ zmiňuje největší krnovskou halu Hradil.

Stavba nové sportovní haly, která je ve městech velikosti Krnova samozřejmostí, by situaci určitě vyřešila. „Nechceme po městě, ať postaví něco megalomanského, taky by to mohlo dopadnout jako v Opavě, kde postavili velkou halu pro basketbal a ten spadl, protože nebyly peníze na hráče,“ připomíná známou kauzu krnovský florbalista a pokračuje: „Představovali jsme si halu nafukovací, ta stojí okolo tří miliónů, což když si vezmete, není zase tak moc.“

Sportovní fanoušek a ten florbalový zvlášť se snažení činovníků Orcy Krnov nediví a Tomáš Hradil osvětluje proč. „Nejenže děti budou mít prostory, kde mohou cílevědomě vyplnit svůj volný čas, ale má to i druhou stránku. Muži hrají oficiální soutěž. Mnohokrát se o nich objevily články v novinách, ale málokdo je někdy viděl hrát. Hrát před domácími fanoušky, je to nejkrásnější, co sportovec může zažít,“ uzavírá své povídání představitel florbalové Orcy Krnov Tomáš Hradil.

PAVEL HABRAM

Vážení představitelé vedení města Krnova, členové sportovní komise, pracovníci odboru školství kultury a sportu, oslovuji Vás jako zástupce a člen výkonného výboru florbalového klubu FBC Orca Krnov, sdružujícího na 120 sportovců (z toho stovku tvoří děti do 18 let).
Berte tento dopis jako vyjádření zoufalství nad katastrofálními podmínkami, se kterými se v Krnově potýkáme. Téměř všichni komunální politici si uvědomují nutnost výstavby tělocvičny s hrací plochou 40x20m při ZŠ na Janáčkově náměstí, a nechci se proto o této problematice příliš rozepisovat, proto jen rychlé shrnutí faktů:Vážení představitelé vedení města Krnova, členové sportovní komise, pracovníci odboru školství kultury a sportu, oslovuji Vás jako zástupce a člen výkonného výboru florbalového klubu FBC Orca Krnov, sdružujícího na 120 sportovců (z toho stovku tvoří děti do 18 let).
Berte tento dopis jako vyjádření zoufalství nad katastrofálními podmínkami, se kterými se v Krnově potýkáme. Téměř všichni komunální politici si uvědomují nutnost výstavby tělocvičny s hrací plochou 40x20m při ZŠ na Janáčkově náměstí, a nechci se proto o této problematice příliš rozepisovat, proto jen rychlé shrnutí faktů:

1) Tělocvičny o těchto rozměrech mají všechna města v MS kraji s počtem obyvatel větším než Krnov (Ostrava, Havířov, Karviná, Frýdek-Místek, Opava, Třinec, Orlová, Nový Jičín, Český Těšín) a řada menších obcí, namátkově: Kopřivnice, Bohumín, Frýdlant na Ostravicí, Bílovec, Odry, Hradec nad Moravicí, Bystřice nad Olší, Horní Suchá, Bolatice, Paskov, Brušperk, Břidličná, Čeladná, Stonava, Polanka nad Odrou, Smilovice - v drtivé většině případů jde o novější, moderní stavby (na požádání mohu zaslat fotografie a detailní informace). Krnov je jediným větším městem v regionu, který podobné zařízení nemá a v kraji je z tohoto pohledu naprostým „unikátem“.

2) Chápeme, že na takto finančně náročnou stavbu město nemá prostředky ze svých zdrojů. Z médií jsme se dozvěděli (představitelé města nás sami o této věci dlouhodobě nijak neinformují), že se městu nepodařilo získat prostředky z žádného dotačního titulu. Pro srovnání: s projektem na výstavbu krásné moderní haly (otevřeno v červnu 2010) obec Čeladná uspěla v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko a 92,5% způsobilých výdajů na stavbu, což představuje částku 47.007.776,-Kč, bylo financováno prostřednictvím dotace - detaily opět mohu zaslat na vyžádání.
V situaci, kdy jsme smířeni s absencí větší tělocvičny, narážíme na další velký problém. Všechny malé tělocvičny v Krnově jsou v rozumných časech (15:00 - 20:00) v pracovní dny beznadějně obsazeny. Pro náš klub to znamená zastavení jakéhokoliv vývoje, kapacitně jsme přeplněni a rodiče dětí, které chtějí hrát florbal, jednoduše musíme odmítat - a není jich málo. Florbal je nejrychleji rostoucím sportem u nás a nezapomínejme na sociální aspekt - na rozdíl od hokeje je cenově dostupnější. Najde se jistě řada dalších sportovních klubů i amatérských sportovců, kteří jednoduše nemají možnost realizace. Nemusím snad připomínat fatální vliv sportování na zdraví dětí, prevenci kriminality atd. V této souvislosti máme dva okruhy dotazů:

1) Vede si městský úřad statistiky vytíženosti krnovských tělocvičen? Jsou si zodpovědní úředníci a političtí představitelé města Krnova vědomi této neutěšené situace? Mají připraven návrh řešení? Neměly by mít sportovní kluby v tělocvičnách základních škol přednost před skupinkami rekreačních sportovců, kteří se nezřídka schází v menším počtu?

2) Zvažují představitelé městského úřadu alespoň dočasnou výstavbu nafukovací nebo lehké montované haly? Její cena vč. vnitřního vybavení obvykle činí 3-4 mil. Kč, navíc ji lze později demontovat a odprodat.
Předem děkuji za odpovědi. Jsme ochotní a otevření osobnímu setkání na toto téma, rádi se zapojíme do diskusí o sportovním rozvoji města Krnova.

S přátelským pozdravem,
Tomáš Hradil
člen výkonného výboru
FBC Orca Krnov
tel.:608750103 email:hradil@orcakrnov.cz.