Účastníci si mohou vybrat buď pěší trasu na 6, 15, 25 a 50 kilometrů, cyklotrasu na 57 a 74 kilometrů nebo MTB na 53 kilometrů.

Pěší trasa šest kilometrů je určena hlavně pro rodiče s dětmi a ZTP. Její cíl je na Ježníku na Ježkově palouku , kde budou připraveny různé soutěže o ceny, oheň a špekáčky na opékání. Ty, děti dostanou v cíli celého šesti kilometrového pochodu.

Pěší trasy povedou převážně po značených stezkách, cyklotrasy budou mít značené cyklostezky a MTB má vlastní speciální značení.

Na Krnovské padesátce je možnost plnění odznaků OTO „Poopaví“, ,,Praděd“, ,,Po stopách Krnovského knížectví“ a “Městská trasa IVV-Krnov-zelená perla Slezska“.

Startovné: děti a mládež do 15 let 10 Korun českých, členové KČT 20 Korun českých, ostatní 30 Korun českých.

Informace pro zájemce o ubytování, ať už v tělocvičně, nebo na postelích podá pan Vaněk na telefonních číslech 554 615 073 a 554610708. Nocleh je nutno zajistit nejpozději dva dny předem. Vedoucí akce je Jana Rousová, kterou zastihnete na telefoních číslech 554 615 073, 724 133 431, nebo na e–mailové adrese janarous@centrum.cz .

Markéta Charousková