Pro letošní rok se organizátorovi akce podařilo zajistit kvalitní herní zázemí na umělém travnatém povrchu FK Krnov, a to včetně šaten s dobrým sociálním vybavením, které bylo velkým plusem v průběhu všech herních dnů.

I přes nepříznivé počasí se herní nasazení, bojovnost a radost ve tvářích všech malých fotbalistů nesnížilo a bylo velkou odměnou pro samotné organizátory akce.

„S celou akcí jsem byl velmi spokojen a touto cestou bych chtěl poděkovat všem malým fotbalistům za jejich bojovné výkony, vedení krnovského Gymnázia a SPGŠ a SZŠ za pomoc při organizaci akce, dále i odpovědným pracovníkům společnosti Technické služby Krnov a FK Krnov za jejich spolupráci a vstřícnost při zajišťování akce. Pevně doufám, že pro úspěšnost celé akce budeme moci na tuto tradici navázat i v příštím roce,“ řekl hlavní organizátor akce Radomil Novák.