Dostihový den ve Světlé Hoře poznamenal pád amatéra P. Syrového P. z koně Výzva, který startoval s číslem 4. Dostihová komise na jeho pádu neshledala cizí zavinění.

Na světlých koních a na bílých rajtkách žokejů bylo možné v cílové rovince zahlédnout kapičky krve. Nejedná se o zranění, ale o krvácení vyvolané extrémní zátěží, takzvané EIPH. Objevuje se u koní, kteří podávají maximální rychlostní výkony.

EIPH vzniká působením vysokého tlaku krve v plicích během zátěže a zároveň velkého podtlaku v hrudníku během nádechu. Je způsobeno vysokými požadavky organismu koně na dodávku kyslíku během déletrvajícího rychlého běhu, především v dostihu. EIPH postihuje v největší míře plnokrevníky.

Kolona autoveteránů si na své cestě pohraničím udělala zastávku také na krnovském náměstí.
Němečtí a polští majitelé veteránů jeli přes Krnovsko