Jedna z nejvýznamnějších krnovských sportovních organizací TJ Krnov je občanské sdružení. TJ Krnov má v Krnově, ale i celém regionu tradici, a to již po dobu několika desetiletí. Současnou podobu vytvářela již od roku 1960, kdy došlo ke sloučení s tehdejším SK Strojosvit.

Za tuto dlouhou dobu vznikaly, ale i zanikaly některé oddíly, jako například badbinton, vodní turistika, triatlon, turistika, moderní gymnastika nebo sportovní gymnastika. V 90. letech se osamostatnily oddíly tenisu, jachtingu a kopané, v roce 2004 přešly do jiné sportovní organizace oddíly sebeobrany a házené.

Oddíly sbírají ocenění a obdiv

Zůstaly však oddíly, které díky svým zástupcům, výbornému vedení, odhodlanosti a skvělým výsledkům na poli sportu stále sbírají ocenění a obdiv. Patří mezi ně například atletika, box, tradiční čínské cvičení, kuželky, plavání, stolní tenis, dívčí kopaná, volejbal, zdravotně postižení, katate a odbor sport pro všechny. Provozuje sportovní, organizační, kulturní a hospodářskou činnost. TJ se řídí svou vnitřní organizační strukturou a vlastními přijatými předpisy.

V tělovýchovné jednotě se sdružují převážně oddíly a jeden odbor sport pro všechny. Možnost však mají i jiné zájmové skupiny a také přidružení individuální členové bez členského vztahu k jakémukoliv oddílu. Svou činností však přispívají k rozvoji tělovýchovy a sportu, ale též dobrému jménu tělovýchovné jednoty.

TJ Krnov patří do pětice největších jednot

V roce 1992 vstoupila TJ do Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR (ATJSK ČR) se sídlem v Praze. Zaujímá zde pevnou pozici mezi osmdesáti jedna sportovními jednotami. Se svou členskou základnou 930 členů patří do pětice největších jednot. Tajemník TJ Pavel Čech je již po dobu dvou funkčních období členem devíti členného presidia této celostátní zastřešující sportovní organizace.

Jedna z největších akcí, kterou pořádá Tělovýchovná Jednota Krnov je bezesporu Zlatý desetiboj, který má již pětiletou tradici.

„Každoročně pořádáme všemožné sportovní akce pro registrované sportovce, jako jsou Velká cena Krnova v plavání nebo boxerské turnaje. Na podzim pak chystáme známé mistrovství České republiky kadetů v boxu dále mistrovství a turnaj v karate. Další významnou událostí jsou turnaje neregistrovaných hráčů v kuželkách a stolním tenise nebo velice oblíbené běžecké a sprintérské závody pro děti „ Zlatý běh Krnova“, který si během své existence oblibilo mnoho sportovců. Naší prioritní akcí, kterou od roku 2005 nabízíme Krnovu a okolí je právě oblíbený Zlatý desetiboj,“ uvedl ředitel soutěže Pavel Čech.