Rada města Krnova společně s komisí pro tělovýchovu a sport proto vyzývají všechny sportovní organizace, kluby, školy a sportovní veřejnost, aby podávali své návrhy na sportovce, kteří by měli být městem oceněni.

Ocenění se budou předávat v následujících kategoriích:
1. nejlepší jednotlivec do 18 let
2. nejlepší jednotlivec nad 18 let
3. nejlepší kolektiv do 18 let
4. nejlepší kolektiv nad 18 let
5. nejlepší trenér (cvičitel) roku
6. nejlepší jednotlivec – handicapovaný sportovec
7. ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj mládežnického sportu

Kritéria pro vyhlášení nejlepších sportovců a trenérů:
1. umístění na akcích národního či mezinárodního významu
2. umístění na přeboru Moravy a Slezska, MS, ME, MČR,
3. umístění v dlouhodobých soutěžích (celostátní, liga)
4. dlouhodobá sportovní výkonnost
5. výrazná reprezentace města Krnova
6. neporušení zásad sportovního chování

Návrhy na ocenění je třeba vypsat do formuláře, který je ke stažení na www.krnov.czv odkazu sport – akce a oznámení – sportovec roku 2010 nebo k vyzvednutí na oddělení kultury a sportu, a zaslat nejpozději do 28. února na adresu: Město Krnov, odbor školství, kultury a sportu, Ing. Monika Vyležíková, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov nebo na e-mail: mvylezikova@mukrnov.cz.

Z navržených sportovců a družstev bude sportovní komisí proveden výběr, který bude předložen radě města ke schválení. Poté budou nejlepší sportovci slavnostně vyhlášeni a oceněni starostkou.