Tedy přinejmenším v Dolní Moravici. U obecního úřadu začíná v 10 hodin 17. ročník silvestrovského běhu Moravická desítka. Dohromady pořadatelé otevřeli 14 kategorií se společným hromadným startem, dvou set metrovým během pro děti počínaje a závodem dospělých na 10 600 metrů konče.

„Startér dá pokyn všem běžcům najednou a podle jednotlivých kategorií se běžci rozdělí od startu na své tratě,“ vysvětlil pořadatel Karel Horáček. Třicetikorunové startovné pro dospělé závodníky se platí na místě v zasedací místnosti obecního úřadu v Dolní Moravici.