V Krnově již více než rok funguje golfový klub Jana Jiřího Krnovského.V současné době získal tento klub nové prostory pro svou činnost. Jedná se o areál za bývalou stájí Paradise v krásných Loučkách - Kobylí.

„Areál, věrný svému názvu, tedy Vlčí mokřad, byl na jaře a také po deštích pokrytý několika mokřinami, které v budoucnu budou přirozenými překážkami pro golfové hráče v jejich úsilí dopravit míček do jamky,“ povídal na úvod majitel golfového klubu Jaroslav Švrčula.

„Snaha projektantů areálu spočívá ve filosofii poznat prostor, využít toho, co je dáno a jen s minimálními zásahy pak upravit hřiště. Nepůjdeme s dosavadním většinovým trendem budování hřišť, kdy se přemisťují tisíce tun hlíny, vytvářejí se umělé kopce a jezírka. To nechceme, pokračoval dále Švrčula.

Přesto, že majitelé chtějí do přirozeného stavu areálu zasahovat jen málo, mělo by na okraji Krnova vzniknout hezké přírodní hřiště na golf i s lesoparkem. První, zatím neoficiální, turnaj už má nové hřiště za sebou. Ten proběhl zatím bez klasicky vybudovaných jamek. „Spíše to bylo testování terénu a jeho záludností. Postupně vypracujeme plán na zbudování devítijamkového hřiště,“ představil projekt majitel klubu.

Nový areál bude budován postupně s růstem členské základny golfového klubu. Již nyní je možné trénovat na odpališti a zkoušet hru na přilehlých upravených prostorách. Úplní golfoví začátečníci budou procházet krátkým golfovým kurzem pro děti, dospělé i seniory ve cvičném areálu v Chomýži, kde je možné trénovat putování na greenech, chippování, pitchování, údery z bunkeru, rány z odpaliště jen do sítě.

„Tímto nabízíme možnost sponzorům s různou finanční základnou vložit kapitál třeba jen do jednoho čtverečního metru nového hřiště. Budou pak vedeni v zelené knize sponzorů golfového areálu,“ zakončil majitel golfového klubu Jaroslav Švrčula.

Více o vzniku a rozvoji golfového klubu Jana Jiřího Krnovského v Krnově se dozvíte v Bruntálském a Krnovském deníku. Informace můžete získat také na webu www.krnovskygolf.cz.