Nově pro ně jednou týdně běží florbalový kroužek. „O florbal má zájem velké množství dětí, ale ne každý rodič má možnost dopravit své ratolesti na naše tréninky do haly na Janáčkově náměstí. Jdeme jim naproti, chceme naši florbalovou základnu rozšířit po celém Krnově,“ poznamenal šéftrenér krnovského klubu Štěpán Lhoťan.

Kroužky florbalu jsou bezplatné a vede je Tomáš Zakopčan, jenž studuje trenérskou B licenci. Pokud se zájem bude zvyšovat a volná kapacita tělocvičen postačí, nabídka se ještě rozšíří. Orca se domluvila na spolupráci i s mateřskými školami a kroužky by mohly vzniknout také na školách v okolních obcích. Klub rovněž pořádá každoroční nábor do svých řad. Bližší informace jsou k nalezení na speciální webové stránce: http://orcakrnov.cz/nabor/.

Termíny kroužků: ZŠ Žižkova pro 1. stupeň: pondělí 13.30 – 15.00, ZŠ Dvořákův okruh pro 2. stupeň: úterý 17.30 – 19.00, ZŠ Smetanův okruh pro 1. stupeň: středa 15.00 – 16.30, ZŠ Janáčkovo náměstí pro 1. stupeň: 13.30 – 15.00.