Loni na podzim se v Bruntále pod střediskem volného času rozběhl veslařský kroužek pro děti, který vede Josef Fiedler, zakladatel závodu dračích lodí na Slezské Hartě a propagátor vodních sportů.

Fiedler založil také Veslařský klub Slezská Harta, který je určen všem zájemcům o veslování bez rozdílu věku. Podařilo se mu získat veslařské lodě skif, dvojskif a čtyřveslici , s nimiž budou moci zájemci vyrazit na Slezskou Hartu. „Jak se lodě na Hartě ukážou, přitáhne to další zájemce,“ věří Fiedler.

Zatím se Josef Fiedler s plným nasazením věnuje propagaci veslování mezi mládeží. S veslařskými trenažéry objel školy v Bruntále, v hodinách tělocviku si žáci na trenažérech vyzkoušeli veslování. Žáci, kteří na trenažérech dosáhli nejlepších výsledků, postoupili do městského finále.

„Je to první školní liga Bruntálska na veslařských trenažérech, přihlásilo se nám 124 žáků,“ liboval si Josef Fiedler. Finále halového veslování se konalo 5. června v tělocvičně na Petrině za účasti žáků tří základních bruntálských škol a středního odborného učiliště. Žáků nakonec dorazilo jen na osmdesát. „Někteří dnes měli školní výlet, jiní zase písemky,“ vysvětlil Fiedler.

Závodníci byli rozděleni do dívčích a chlapeckých kategorií a podle věku. Na ty nejmladší čekala na trenažéru trať dlouhá tři sta metrů. S věkem závodníků se prodlužovala i trať. Nejstarší museli uveslovat tisíc metrů. Veslovalo se na šesti trenažérech, které dovezl do Bruntálu Veslařský klub Hodonín i s porotci.