Velké cyklistické klání, při kterém budou muset závodníci zvládnout co nejrychleji stanovenou trasu, vypukne na parkovišti Hvězda ve 13.00 hodin. „Závodit se bude na horské asfaltové silnici vedoucí z parkoviště k vysílači umístěném na nejvyšší hoře Jeseníků. Cyklistická trasa sice měří jen 9 kilometrů, ale má převýšení 632 metrů,“ řekla mluvčí olomouckých hasičů Vladimíra Hacsiková.

Závod je atraktivní pro diváky především díky jeho umístění, ale také pro téměř nadlidské výkony trénovaných hasičů. „Soutěže se může zúčastnit kdokoli, kdo má pocit, že náročný závod zvládne,“ podotkla Vladimíra Hacsiková.

Jednotlivci vyrazí na trať s půlminutovými intervaly podle vylosovaného pořadí. Soutěží hasiči muži se silničními koly do 30 let, do 40 let, do 50 let a nad 50 let, dále muži s horskými koly do 30 let, do 40 let, do 50 let a nad 50 let, chybět nesmí stejně jako vloni ani ženy bez rozdílu věku a typu kol v kategoriích do 40 let a nad 40 let věku.

Prezentace proběhne mezi 10 a 12 hodinou. První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplomy, věcné ceny a poháry. „Výsledky vyhlásíme do čtyřiceti minut po ukončení závodu u hotelu Figura. Místo závodu zajistí pořadatel ve spolupráci s Horskou službou Jeseníky,“ uvedla Vladimíra Hacsiková.

Diskvalifikace čeká ty, kteří neuposlechnou pokynů rozhodčího, nedodrží stanovenou trasu, přijedou na start pozdě nebo se nebudou chovat disciplinovaně v chráněné krajinné oblasti. Hlavním pořadatelem časovky je Sportovní klub při Hasičském záchranném sboru (HZS) Olomouckého kraje, spolupořadateli jsou HZS Olomouckého kraje, Česká hasičská sportovní federace a Sportovní klub HZS Bruntál.