Závodit se bude v kategoriích: benjamínci (ročníky 1998 – 2002), nejmladší žačky a žáci (1996 – 1997), mladší žačky a žáci (1994 – 1995), starší žačky a žáci (1992 – 1993), dorostenky a dorostenci (1990 – 1991), ženy a muži (1989 a starší). Startovné činí symbolických 10 Kč, které je možno uhradit v den závodů při prezentaci sportovce.

Kancelář bude otevřena v den konání od 14.30 v Riegrových sadech v místě startu. Zde proběhne také výdej startovních čísel. Přihlášky lze podávat v závodní kanceláři od 14.30 do 15.35 hodin.

Šatny nejsou k dispozici, pořadatelé tedy doporučují přijít na start již ve sportovním oblečení. V cíli bude všem účastníkům podáván horký čaj.
Startovat se bude ve dvojicích ve třicetisekundových intervalech. Nasazování do dvojic bude určováno podle pořadí při přihlašování. Závod je otevřený, mohou se jej tedy zúčastnit rekreační sportovci, neregistrovaní, mládež i dospělí. První tři v každé kategorii obdrží věcné c