Aeroklub Krnov zve všechny zájemce o letectví na vyhlídkové lety nad městem, při kterých se nabízí ojedinělý pohled na město i jeho okolí z ptačí perspektivy. Tento pohled je nenahraditelný a k dispozici budou navíc zájemcům zkušení piloti a spolehlivé stroje.

Vybrat si lze z několika možností, jak do oblak vzlétnout. Nabízí se letadla bezmotorová, motorové kluzáky i plně motorová letadla. U letů bezmotorovým letadlem se ceny pohybují kolem šesti set korun za hodinový let, nejdražší lety stojí zhruba šest tisíc korun.

Služby je možno využít od měsíce dubna až do září zejména o víkendech v závislosti na počasí, ale dohodnout se lety dají i v pracovním týdnu.
Více informací mohou případní zájemci získat nejlépe víkendovou návštěvou letiště v Krnově nebo telefonickým hovorem na čísle 554 614 584.

Plachtařský výcvik

Letecká škola při Aeroklubu Krnov provádí také výcviky k získání průkazu pilota kluzáků. Výcvikový kurz se pořádá podle počtu zájemců zpravidla jedenkrát za dva roky. Během tohoto školení získají návštěvníci postupně znalosti z celkem devíti předmětů, především aerodynamiky a mechaniky letu, meteorologie, stavby letadel, navigace a dalších. Na závěr jsou přezkoušeni formou testů a následuje praktický výcvik.

Podmínkou pro zahájení výcviku je dobrý zdravotní stav, čistý trestní rejstřík a u osob mladších osmnácti let (minimální věk žáka kluzáku je patnáct let) souhlas zákonného zástupce. Také je potřeba absolvovat zdravotní prohlídku u specializovaného lékaře a získat osvědčení o zdravotní způsobilosti druhé třídy.

V průběhu praktického výcviku, nejpozději však před prvním samostatným letem, musí školená osoba získat od ČTÚ omezený průkaz radiofonisty.
Celý průběh leteckého výcviku je dán osnovou AK-PL 2006. První let je seznamovací, v dalších se vyučuje létat rovně, zatáčet, startovat a přistávat. Nechybí ani náročnější prvky jako jsou pády a vývrtky.

Kluzák typu L 13 Blaník

Po zdolání této části výcviku jsou již všichni uchazeči připraveni k samostatným letům. Posledním letem je let navigační, po kterém již následuje důležitá zkouška k získání průkazu pilota kluzáku. Dle individuálních schopností nalétají školené osoby během výcviku přibližně deset až patnáct hodin na kluzáku typu L 13 Blaník. Výcvik organizují zkušení instruktoři především o sobotách a nedělích, je však možné využít i týdenní soustředění.

Průměrná doba plachtařského výcviku celkově činí jeden až dva roky. Finanční náklady na výcvik v současnosti představují částku přibližně dvacet pět tisíc korun. Získáním průkazu způsobilosti pilota kluzáku jsou školené osoby zařazeny ještě do takzvaného pokračovacího výcviku, který je zaměřen na létání v termice a plnění úloh pro získání konečného plachtařského odznaku stříbrné „C“.