„Trénink hokejistů probíhal bez našeho vědomí, tedy bez vědomí správce zimního stadionu,“ uvedl ve svém stanovisku k mimořádné události jednatel Technických služeb Štefan Ledvoň. „Nechci se o tom bavit,“ sdělil k případu předseda Hokejového klubu HK Krnov Milouš Dvořák.

Čpavek se využívá k výrobě ledu

Hasiči se o unikajícím čpavku dozvěděli od rodičů jednoho z malých hokejistů, který se přišel podívat na trénink. Telefonicky hasičům oznámil, že v objektu zimního stadionu cítit čpavek, hlavně kolem ledové plochy. Dvě jednotky profesionálních hasičů vyrazily na místo a okamžitě z haly evakuovali dvě desítky osob, především mladých hokejistů HK Krnov. Pak v ovzduší skutečně naměřili značnou koncentraci čpavku, který je toxický a při vdechování poškozuje sliznici. Na zimním stadionu je obrovské množství čpavku, který se používá pro výrobu ledu. Podobný únik zde nebyl zaznamenán poprvé.

Podle vyjádření Technických služeb, které zimní stadion provozují, byla závada na výparníku čpavku zjištěna dávno před příchodem hokejistů, už v 6 hodin ráno. Havárie byla plně pod kontrolou a mimořádná událost se řešila od časného rána do 14.30 hodin. Nikdo nepočítal s tím, že sem v 16 hodin přijdou trénovat hokejisté. Podle Technických služeb zde po skončení sezony hokejisté neměli co pohledávat.

„Zimní stadion je mimo provoz už od 1. dubna. V 6 hodin ráno strojník Lubomír Velička v rámci pravidelné kontroly chladícího systému zjistil závadu na výparníku čpavku a informoval o tom, svého nadřízeného Vladislava Skopala. Uvnitř tlakové nádoby došlo k porušení potrubí, ze kterého čpavek unikal do solanky, což je teplonosné médium,“ popsal havárii jednatel Technických služeb Krnov Štafan Ledvoň, který byl o všem informován bezprostředně po zjištění závady.

Odborná firma byla pozvána na 2. května

Technické služby dohadovaly ČEZem přidělení elektrické energie z rezerv, která byla potřebná pro kompresor a čerpadla na přečerpání čpavku do bezpečného prostoru a dělaly vše pro odstranění závady. Únik čpavku do solanky se podařilo zastavit ve 14 hodin. Došlo ale k tomu, že čpavek zvětšil objem solanky, takže se už do systému nevešla. Řádově 300 litrů kontaminované solanky přeteklo do žumpy, která byla právě k tomuto účelu vybudována.

Ve 14.30 hodin bylo spuštěno odvětrávání strojovny, zimní stadion byl uzamčen a veškerý personál odešel. Odborná firma na likvidaci solanky a opravu výparníku byla pozvána do Krnova na 2. května. „Strojníci používali ochranné pomůcky, takže nikdo z pracovníků nebyl při úniku čpavku zraněn ani nijak zdravotně postižen,“ dodal Ledvoň.

Do opuštěné budovy zimního stadionu se po odchodu technického personálu začali scházet hokejisté a jejich trenéři. „Trénink zde probíhal bez našeho vědomí. O povolení tréninkové činnosti nás požádal předseda HC Krnov Milouš Dvořák. Bylo rozhodnuto, že proběhne jednání o konkrétních podmínkách užívání zimního stadionu, ale dosud žádné neproběhlo,“ komentoval Ledvoň přítomnost hokejistů, které vyděsily čpavkové výpary z jímky s kontaminovanou solankou.

„Hasiči vyjížděli kvůli úniku čpavku na krnovský zimní stadion už nejméně počtvrté během posledních dvou let. Zápach ve vzduchu ucítili chlapci při tréninku. Hasiči jim i dospělým pomohli s evakuací, stadion zavřeli a venku hlídala Policie ČR. Evakuovaní neměli žádné zdravotní potíže. Hasiči v protichemických oblecích a v dýchací technice naměřili přístroji uvnitř až pětinásobné překročení únosné meze koncentrace čpavku, a to hlavně v kanále u ledové plochy. Venku žádné nebezpečné překročení hodnot čpavku nenaměřili,“ shrnul zásah krajský mluvčí hasičů Petr Kůdela. Hasiči rovněž otevřeli protilehlá vrata stadionu, která slouží jako únikové východy, a celou halu odvětrávali. Počkali na příjezd místostarostky Ramazanové a dalších zástupců krizového štábu města a šéfa bezpečnostního oddělení radnice.

Čpavkové chlazení bylo na zimním stadionu v Krnově instalováno už v roce 1985. Generálku výparníku v roce 2005 provedla firma Brnofrost.