Pokud vydělíme celkový počet motoristů zapsaných v evidencích registru vozidel počtem bodovaných uživatelů vozidel, v bruntálském regionu jich nasbíralo alespoň bod za přestupky nad deset procent.

Správní orgány v Bruntále zapsaly k 31. březnu trestné body 10,32 procenta, v Krnově shodně 10,32 procenta a nejméně v Rýmařově, 8,97 procenta řidičů. Do motorového vozidla nemohlo ke 31. březnu nasednout v Bruntále sto třináct, v Krnově devadesát čtyři a v Rýmařově čtyřicet procent osob. Všichni shodně nasbírali dvanáct trestných bodů a o vrácení řidičského průkazu mohou požádat nejdříve po roce od jeho odebrání.

„Pokud ale netrvá trest nebo sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uložený v trestním nebo přestupkovém řízení,“ připomněl Martin Novák z odboru provozu silničních vozidel ministerstva dopravy. V působnosti bruntálského úřadu nasbíralo alespoň bod tři sta šedesát osm řidičů, celkově jich potrestali alespoň jedním bodem dva tisíce dvě stě jedenáct.

V působnosti krnovského úřadu má v evidenci zapsáno alespoň bod pět set šedesát osm řidičů, celkově jich má bodový škraloup v tamní lokalitě dva tisíce tři sta padesát. Sto dvacet šest motoristů nasbíralo minimálně bod na Rýmařovsku, bodovaných šoférů je tam celkem osm set dvacet jedna.

Na zavedení bodového systému doplatili v bruntálském okresu i cizinci, celkem jich potrestali za přestupky k 31. březnu sedm set šedesát osm. Vzhledem k příhraniční poloze Krnovska jich nejvíce trestali právě tam, bez osmi rovných pět set. Bruntálský region se v počtu nasbíraných trestných bodů řidičů nevymyká celorepublikovému průměru.

Bruntálští se nevymykají celorepublikovému průměru

„Ke 31. březnu bylo v centrálním registru řidičů evidováno 685 901 řidičů, kteří se dopustili přestupku či trestného činu započítávaného do bodového hodnocení řidiče s tím, že má na svém kontě alespoň nějaký bod,“ uvedl Martin Novák. S tím, že celorepubliková statistika odpovídá 10,51 procenta řidičů. Ze všech motoristů evidovaných v registru tedy spáchal alespoň nějaký bodový prohřešek každý desátý řidič.

Co dvanáct měsíců se potrestaným řidičům odepisují čtyři černé puntíky. Nesmí ale v tomtéž roce nasbírat další body. V případě, že ale přijdou o všech dvanáct bodů, toto pravidlo neplatí. „Od 1. září 2008 se řidiči odečtou tři zaznamenané body také v případě, kdy příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přestupce doloží, že se podrobil školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy,“ konstatoval Martin Novák. V regionu takové středisko chybí.