Církev termínem konkubinát označuje nesezdané soužití. Mnozí křesťané za konkubinát považují také manželství uzavřená na radnici, protože tam neproběhl sňatek „před Bohem“, ale jen před státem. Zatímco „církevní manželství“ je posvátný svazek muže a ženy bez možnosti rozvodu, „státní manželství“ se rozvádí jak na běžícím pásu. Pro část křesťanů je svatba na radnici v podstatě jen slavnostní registrace konkubinátu v matriční knize.

Nyní následuje příběh skutečného manželství – konkubinátu z Krnovska. Muž a žena si koncem devadesátých let v rámci randění povídali o svých předchozích nevydařených manželstvích a rozvodech. Zjistili, že mají na manželství shodný názor: je to kravina. Proč by měl do soukromého intimního soužití dvou lidí vstupovat stát nebo církev? Dohodli se, že už nikdy nechtějí vstupovat do manželství za asistence svědků, faráře ani starosty. Žili spolu v duchu hesla: „Když ji (ho) miluješ, není co řešit“.

Tento pár sice odmítl klasické manželství, ale našel k němu alternativu. Zašli do lesa, a pod největším stromem si beze svědků navzájem stvrdili lásku na celý život. Vymysleli obřad, který zahrnoval něco jako manželský slib. Řekli stromu, kterého si vybrali za svědka, to samé, co se obvykle říkává oddávajícím úředníkům nebo kněžím.

Svatba. Ilustrační snímek
Kdy se Češi berou? Kde nejvíc končívají manželství nezdarem? Statistiky překvapí

Těžko říct, zda tímto zálesáckým rituálem mezi nimi vzniklo ilegální manželství nebo konkubinát. Každopádně jim to vyšlo, protože i po dvaceti letech soužití každoročně vzpomínají na svůj lesní obřad jako na „naše výročí“.

Problém nastal, když si půjčili peníze na byt. Právník jim poradil uzavření skutečného manželství, které jedním krokem vyřeší spoluvlastnictví bytu, společné dluhy i dědické řízení.

Registrované partnerství je bohužel vyhrazené pouze pro osoby stejného pohlaví, takže v tomto ohledu jsou heterosexuální páry diskriminované. Muž a žena, kteří se už dávno považují za manžele, se sebezapřením odjeli vlakem na odlehlý obecní úřad, aby tam formálně splnili administrativní náležitosti nutné pro změnu stavu v občasném průkazu a pro zápis „manželství“ na matrice.

Uzavřeli manželství způsobem, kterým oba opovrhovali, jen aby měli klid v právních otázkách spoluvlastnictví a dědictví. Jejich „manželství“ uzavřené pod tlakem okolností bylo vedlejším produktem koupě bytu. Určitě by přivítali, pokud by zákonodárci umožnil heterosexuálům registrovaný konkubinát s právy a povinnostmi na úrovni manželství.

Svatba. Ilustrační snímek
Kdy se Češi berou? Kde nejvíc končívají manželství nezdarem? Statistiky překvapí

A pointa? Minulý týden nedobrovolnému manželovi výzkumník STEM/MARK položil otázku: podporujete manželství pro jednopohlavní páry? Tak především manželství bylo po staletí definované jako svazek muže a ženy, takže tímto termínem lze označit jednopohlavní svazek homosexuálů snad jen v humorné nadsázce. Každý katolík ví, že se nesmí rozvést.

„Co Bůh spojil, člověk nerozloučí,“ je podstata manželství v křesťanské tradici. Pokud sekulární úřady a český právní systém dnes označují termínem „manželství“ také registrované konkubináty, které lze snadno rozvést, je to potenciální zdroj nedorozumění. Například STEM/MARK klade respondentům otázky, které nezohledňují zásadní rozdíly mezi křesťanským a sekulárním významem slova „manželství“.