Hromnice se slaví právě dnes 2. února. Víme, že na Hromnice má den o hodinu více a nějak to souvisí se svěcením antibleskových svíček hromniček, ale původní křestanský význam tohoto svátku už upadl v zapomnění. Pro křesťany bývaly Hromnice svátkem Uvedení Páně do chrámu neboli připomínkou návštěvy svaté rodiny s Ježíškem u proroka Simeona. Podle starozákonních předpisů o rituální čistotě byla žena po porodu chlapce považována 40 dní za nečistou, po narození děvčete až 80 dní. Po uplynutí této doby musela přinést do chrámu v Jeruzalémě darem beránka nebo holoubě. A toto nařízení se týkalo i bohorodičky Marie. Právě při takové očistné návštěvě chrámu došlo k setkání s proroky Simeonem a Annou. Jde o velmi starý svátek. Koncem 4. století ho slavili v Jeruzalémě 14. února, protože se Narození Páně slavilo 6. ledna. Východní církev v 6. století spojila Hromnice se svěcením svíce. V západní církvi je oslava Hromnic doložena od 7. století. Od 10. století byl svátek nazýván Očišťování Panny Marie. Až po úpravě liturgického kalendáře byl přesunut na 2. února jako Uvedení Páně do chrámu.