Jeden můj známý už více než týden veřejně prohlašuje: „Už se těším, jak se na velikonoční svátky pořádně nadlábnu a potom se vožeru.“ Ze známého tužeb je patrno, že zdaleka ne všichni vnímají velikonoční svátky jako nejvýznamnější církevní svátek. Našinci stačí kousek toho volna, tučná strava pokud možno v ohromném množství, a to samé platí i o pitivu. Je to v pořádku. Když jsou svátky, mají se lidé bavit podle libosti, když tím nikomu neubližují a zároveň nikoho neohrožují. To ale všichni neumí.
Pohotovost mají během Velikonoc kvůli takovým policisté, hasiči a záchranáři. Policisté každoročně zaznamenávají zvýšené množství přestupků i trestných činů právě v období velikonočních svátků. Policistka Ivana Křištofová potvrdila, že se jedná převážně o rušení nočního klidu, rvačky, znečišťování veřejných prostranství, přestupky v dopravě, výtržnictví a poškozování cizí věci. Posilněni alkoholem dokáží být pijani velmi agresivní. Napadají slovně i fyzicky cizí, ohrožují ale i rodinné příslušníky a osoby jim blízké.
Policistka Křištofová varuje rovněž řidiče, aby nepili alkoholické nápoje před jízdou ani ve velmi malé míře. Řidič ovlivněný alkoholem mnohdy, aniž si to uvědomuje, zvyšuje riziko dopravní nehody a ohrožuje sebe i ostatní účastníky silničního provozu. To platí také v případě, že zamýšlí ujet jen velmi krátkou vzdálenost.
I letos se proto chystají policisté v průběhu svátečních dnů dohlížet nad bezpečností v dopravě, dodržováním pravidel silničního provozu a veřejného pořádku. V rámci hlídkové činnosti budou policisté monitorovat a kontrolovat lokality ve městech a obcích bruntálského okresu, zda nedochází k protiprávnímu jednání.