Dnešní doba, pro kterou je charakteristická svoboda slova a internet, je pozoruhodná tím, že ke každé informaci, která se objeví v médiích, si okamžitě najdete informaci přesně opačného významu. Můžete si ve stejný okamžik přečíst, že Japonsku hrozí nedozírná jaderná katastrofa nebo věřit Daně Drábové, že se nic stát nemůže, protože kolem reaktoru ve Fukušimě mají tuplovanou ochranu a nemá tam co hořet. Můžete si přečíst, že biopotraviny jsou nejen nejdražší, ale také nejzdravější, ovšem současně si můžete vyhledat zprávy, podle kterých je bio jen virtuální marketingová značka, ale ve skutečnosti biopapriky od paprik nerozliší žádný chemik ani biochemik. Máme zkrátka na výběr, čemu chceme věřit.
Zajímavé je, s jakou lehkostí nám naprosto protichůdné závěry podávají nejen média, ale také úředníci. Stačí si zrekapitulovat závěry úředníků, kteří zkoumali okolnosti, za jakých byli zvoleni starosta a místostarosta Hošťálkov. „Rezignaci zastupitele nelze vzít zpět, takže je platná a volba starosty je neplatná,“ tvrdila v lednu ing. Marie Ostruhová z ministerstva vnitra. „Rezignace zastupitele je neplatná, protože ji paní na podatelně nezapsala v došlé poště. Naopak volba starosty je platná,“ přišla v prosinci s informací přesně opačného významu JUDr. Jitka Červenková z ministerstva vnitra. „Nejenže rezignace zastupitele není zapsaná v došlé poště, ale navíc jí chybí datum podání a číslo jednací. Je tuplovaně neplatná,“ zjistila v lednu na ministerstvu vnitra jistá JUDr. Benešová. „Rezignace zastupitele je nezpochybnitelná. Nezáleží na tom, zda byla zapsána v došlé poště nebo ne. Ani formality jako datum nebo číslo jednací nemají vliv na její platnost. Neplatná byla naopak volba starosty,“ přišel s úplně opačným tvrzením v únoru náměstek ministra vnitra JUDr. František Vavera.
Kdybychom měli čekat, než ministerstvo vnitra ze svých protichůdných stanovisek a závěrů vybere jeden, za kterým si už konečně bude stát, uplynou čtyři roky jako voda a máme tu další volby. Mezitím se celé Hošťálkovy do krve rozhádají kvůli starostovi s velmi pochybným mandátem. Vůbec se nedivím zatupitelům, kteří raději složili své mandáty a vyvolali nové volby.