…Je nutné potlačovat bobry tam, kde ohrožují čističky, zámecké parky, vodní elektrárny, silnice, rybníky nebo zaplavují sklepy. Je ale nutné definovat i to, v jakém prostředí pracovití bobři nikomu a ničemu nevadí.

Řeka Lužná pod Slezskými Rudolticemi protéká údolím s tak strmými břehy, že sem správci toku ani dřevorubci s pilami nechodí. Proto tu příroda připomíná bezzásahové zóny v rezervacích a lužní pralesy.

Nejen stromy ohlodané od bobrů, ale také ty vyvrácené větrem a ty s uhnilými kořeny zde tlí bez zásahu člověka. Stromy rostou i přímo v neregulovaném přírodním korytě Lužné, která tvoří spoustu meandrů.

Po kremaci jsou ostatky vydány pozůstalým v plastové urně. Ta, která byla odhozena na Cvilíně, pochází z olomouckého krematoria. Jak naložit s použitou urnou? Je to běžný plastový odpad?
Poznámka Fidela Kuby: Kam s urnou

Když někde napadané dřevo zvedne hladinu, voda zaplaví okolní bažiny a brzy se vytvoří koryto jinde. Tak už to v ekosystému lužních mokřadů zkrátka chodí.

Nikomu to nevadí, protože kromě úzkokolejky vysoko nad řekou není v dohledu žádná infrastruktura ani zástavba. Z laického pohledu si bobři vybrali v Lužné ideální lokalitu.

Také dokázali, že své práci rozumí. Zdejší bobři se totiž prezentují promyšlenou konstrukcí hráze. Změť klacků a větví zapřeli o vzrostlé živé stromy a také o vývraty, které jsou nakloněné proti proudu a částečně ukotvené svými kořeny.

Svátek sv. Valentýna. Ilustrační foto.
POZNÁMKA FIDELA KUBY: Popel a Valentýn

Tipnul bych, že celou hráz najednou nezboří ani velká povodeň. Jisté je, že se bobři v Lužné nadřeli a prokázali svou inteligenci.

Chytře zvolili místo pod vysokým svahem, na kterém mohou šmírovat fotografové se svými stativy i přírodovědci s dalekohledy, aby zaznamenali, jak se hráz proměňuje.

Jak postupně hromadí sedimenty a zarůstá rostlinami. Také odtud budou mít přírodní vodní dílo jak na dlani školní exkurze i turisté z parních vláčků, kteří se poučí přírodopisnou atrakcí, aniž by rušili pracovité bobry.

Jsem moc zvědavý, k jakým závěrům dospěje Povodí Odry až dojde na posuzování bobří hráze v Lužné pohledem vodohospodáře a správce toku.

Flemmichova Vila až do 18. února hostí výstavu historických pohlednic, na kterých je zachycena také návštěva Adolfa Hitlera v Krnově  7. října 1938. Ve stejný den před 80 lety zemřel slavný krnovský architekt Leopold Bauer.
POZNÁMKA FIDELA KUBY: Kulatá výročí
Miloš Zeman
POZNÁMKA FIDELA KUBY: Sláva vítězům

Rudoltická hrázZdroj: Archiv Deníku