Krnovští zastupitelé se usnesli, že komunistický prezident Klement Gottwald si nezaslouží titul „Čestný občan Krnova“.

Komunisté v parlamentu ani v krnovském zastupitelstvu pro tato usnesení nehlasovali. Jako zdůvodnění nám nabídli svůj výklad dějin.

Dozvěděli jsme se, že kdyby se všem prezidentům měřilo stejně, bude zločinec nejen komunista Gottwald, ale i humanista Masaryk, protože „nechal střílet do lidí“. A že rok 1968 nebyla žádná okupace a že ti mrtví civilisté kolem cizích vojsk byli oběti dopravních nehod.

Železná logika absolventů Večerní univerzity marxismu – leninismu VUML říká: „Když škodovku rozdrtí tank nebo když po vás střílí samopalník z korby náklaďáku, jde o dopravní nehodu, protože tam figurují dopravní prostředky.“

Co říkají autentické dokumenty z té doby? Také v Krnově se záhadně poztrácely. „Záznamy města Krnova se v období společenské a politické krize v letech 1968 – 1969 ztratily nebo byly zničeny pravicovými a kontrarevolučními silami. Ztratil se i osobní dopis Klementa Gottwalda, jímž tento prvý dělnický president přijal čestné občanství města Krnova,“ zapsal normalizační kronikář Josef Dundálek.