Jana Bobošíková totiž podala návrh na odvolání dvou radních. Prý televizního koncesionáře Pizura z Bruntálu diskriminovali tím, že se ho ptali na jeho politickou orientaci.

Bruntálští zastupitelé znají Jaroslava Pizura jako aktivního občana, který chodí na jejich zasedání tepat nešvary. Chlapi, kteří absolvovali vojenskou službu ve strážní rotě mezi Dětřichovem a Lomnicí, ho zase znají jako svého velitele, soudruha nadpraporčíka Pizura. Říkali mu Patka pro jeho rafinovaný účes. Na Politickém školení mužstva PŠM museli přetrpět Patkovy lampasácké monology směřující odnikud nikam. Rozptýlením nudy byly jeho přebrepty, třeba když Sovětský svaz přejmenoval na sovětský svah.

Také Radě ČT Pizur předvedl rétorickou ekvilibristiku. Téma výběru hostů pro pořad Otázky Václava Moravce otevřel slovy: „Proč není zvaný ostatní strany předsedové? Určitě víte koho, nebudu jmenovat. Proč? Tam bojí se pan Moravec, aby nedostal nějaké nepříjemné otázky?“ ptal se Pizur radních.

Možná se díky jeho nápadu dočkáme televizního formátu, kde moderátor Moravec čelí nepříjemným otázkám svých hostů. Záložáci vzpomínají na Patkovy hlášky z PŠM a přeposílají si ty aktuální z jednání Rady ČT. Jako lektor PŠM a velitel holt nese osobní zodpovědnost za politickou uvědomělost svého mužstva.