Novinář Jan Cibulka v roce 2016 požádal Policii ČR o podrobné informace o kriminalitě. Policejní prezidium mu za poskytnutí informací naúčtovalo 26 milionů korun. Prý v databázi mají 1,5 milionu trestných činů, takže zpracování informací jim zabere 102899 hodin a v sazebníku úhrad je cena 251 korun za hodinu. Chceš informace? Tak si nastřádej 26 milionů.

Každému musí být jasné, že tak vysoký poplatek přístup k požadovaným informacím prakticky znemožnil. K čemu nám jsou digitální databáze, když hledání banálních informací zabere policistům 102899 hodin?

Minulý týden se Ústavní soud novináře zastal s tím, že Policie ČR evidentně hledala důvody, proč žádosti o informace nevyhovět, místo aby hledala způsob, jak vyhovět. Podle zjištění soudu v policejní databázi je většina požadovaných informací velmi snadno a rychle dostupná.

Podobný případ obchodování se záměrně předraženými informacemi se odehrál také v našem regionu. Došlo k tomu v roce 2014. Zastupitelé Nových Heřminov se snažili pochopit, proč chce vláda v jejich obci postavit přehradu. Chtěli mít k dispozici stejné informace o protipovodňové ochraně, jaké měla při svých rozhodováních vláda, Ministerstvo zemědělství nebo Povodí Odry.

„Abychom předešli nedorozumění a enormní zátěži obecní pokladny, žádáme vás, abyste uvedli konkrétní materiály z uvedeného seznamu, o které máte vážný zájem. Předpokládáme minimálně úhradu zálohy,“ odpovědělo Povodí Odry Novým Heřminovům na žádost o informace. Zatímco členové vlády dostávají studie o protipovodňové ochraně bezplatně, pro heřminovské zastupitele fungovalo poskytování informací v režimu placená služba. Státní podnik Povodí Odry si byl vědom, že vzhledem k jeho ceníkům si malá obec nákup informací nemůže dovolit.

Krátce po tomto incidentu tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) odvolal generálního ředitele Povodí Odry Miroslava Krajíčka (ODS) pro špatnou komunikaci s Novými Heřminovy. Nahradil ho Jiřím Pagáčem (KDU-ČSL). Jen Marian Jurečka ví, zda nezištně hájil právo obce na informace nebo konečně našel záminku pro dosazení stranického kolegy čela do státního podniku. Každopádně stížnosti Nových Heřminov na špatnou komunikaci s Povodím Odry ani touto personální rošádou neskončily.