Zatímco Albrechtice zásadně odmítají novou výstavbu v záplavovém území, Město Krnov navzdody důraznému varování Povodí Odry prosadilo Kaufland v lokalitě, kde před pár lety rozvodněná řeka strhávala domy.

Dnes se podívejme na přístup k obchvatům. Vedení Krnova v roce 2002 jásalo nad otevřením hraničního přechodu Vysoká-Bartultovice bez omezení tonáže, protože komunální politici z nějakého důvodu usoudili, že víc tranzitních kamionů znamená pro město větší prestiž a víc pracovních míst.

Ve stejné době zástupci Albrechtic nadávali na stát, který k nim nasměroval kamiony ze všech koutů Česka, Slovenska i Polska, přestože zpočátku ještě chyběly tak zásadní věci jako chodníky kolem silnice první třídy nebo chráněný přejezd na osoblažské úzkokolejce.

Je ale pochopitelné, proč se tehdy obchvaty Krnova i Albrechtic všem jevily jako nezbytnost.

V roce 2007 po zrušení hraničních přechodů v Schengenském prostoru si ale kaminony našly jiné trasy a v Krnově i v Albrechticích se doprava samovolně zklidnila i bez obchvatů.

„Dnes, když už existuje projektová dokumentace na obchvat, není možné, aby titíž lidé v zastupitelstvu řekli: my jsme se spletli, a místo obchvatu tam zůstanou zahrádky," reagoval bývalý krnovský místostarosta Bedřich Marek, když ho v roce 2007 odpůrci obchvatu upozornili na významný pokles tranzitní dopravy.

Teprve loni se Krnované dostali k detailně zpracované vizualizaci. Mnozí se zděsili, že po obchvatu bez křižovatek auta pojedou devadesátkou a město rozdělí bariéra, ale zastupitelé se na dopravní arcidílo těší dál.

To v Albrechticích dnes už i mezi zastupiteli sílí názor, že než špatný obchvat, to raději žádný.

Na prosincovém zasedání deset zastupitelů hlasovalo pro tuto deklaraci: „Město Albrechtice nepovažuje za svoji prioritu řešit dopravní zatížení obce výstavbou malého obchvatu. Navrhuje variantu malého obchvatu ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje vyjmout a zaměřit se na zpracování takové varianty zklidnění průjezdu městem, která by tranzitní dopravu řešila komplexně."