Císař Josef roku 1788 uložil Židům povinnost přijmout německá jména místo hebrejských. Úředníci začali vymýšlet příjmení, ale moc kreativní nebyli. Většinou jen mechanicky přidělovali jména barev nebo vzhledu. Velký byl Gross, malý Klein. Někdo na úřadě vyfasoval Weiss (bílý) a jiný Schwarz (černý). Časté bylo přejmenování podle bydliště. Proto židovská rodina z Opavice byla zapsána Troplowitz.

Na Albrechticku jsem zaznamenal jisté zklamání, že vynálezce Oskar „Nivea“ Troplowitz není přímo slavný rodák, ale jen slavný potomek rodu z Opavice.

Dovolím si představit skutečného opavického rodáka – vynálezce. Vymyslel dobročinnost v budoucnosti. Učitel Anton Neugebauer (1810 – 1881) byl syn kostelníka z Opavice. V roce 1866 veškerý svůj kapitál 1 200 tolarů vložil do státních akcií s tím, že po 750 letech to bude i s úroky obrovský balík miliard. Napsal budoucím generacím pokyn kolik v roce 2617 za to mají postavit kostelů, sirotčinců, nemocnic, synagog, katolických, protestantských i židovských škol. Nadace Neugebauer rostla podle plánů do roku 1918, než ji zničila inflace. Cítíte ten cimrmanovský úděl velkých vynálezů?