Před sto lety se v portugalské Fátimě zjevovala Panna Maria třem dětským pasáčkům, aby jim sdělila své poselství lidstvu. Prostřednictvím dětí slíbila předvést u Fátimy něco spektakulárního, aby jí očití svědci uvěřili.

Proto se 13. října 1917, tedy před sto lety, shromáždil dav 70 tisíc lidí v očekávání, zda dojde na ohlášený zázrak. V poledne ustal déšť a slunce se po obloze pohybovalo, rotovalo a měnilo barvy. Sluneční zázrak prý byl viditelný do čtyřiceti kilometrů od Fátimy.

Další říjnová zázračná událost je vítězství křesťanské Svaté ligy nad muslimskými Turky v námořní bitvě u Lepanta 7. října 1571. Křesťané měli méně lodí i lidí, takže před bitvou jistě měli nahnáno. Odvahu si dodávali modlitbou růžence.

Strach byl namístě, ale podstatné je, že měli lepší děla. Kartáčová munice křesťanů vycházela z poznatku, že tisíce drobných střepin natropí horší škody než jedna dělová koule.

Osmanští Turci na bojišti učinili chybná rozhodnutí a nemohli je napravit, protože se obrátil vítr.

Způsobil zdrcující porážku Turků meteorologický jev a modernější munice křesťanů, nebo zázrak? Křesťanský pohled nám vysvětlil Ignác Pospíši v časopisu Duše a hvězdy: „Skeptik může říci, že bitva u Lepanta nejeví žádnou známku toho, že by v ní zasáhl Bůh. Ano, křesťanů bylo méně a boj zahajovali z nevýhodné pozice, ale byli prostě lepší, lépe vyzbrojeni a s lepším plánem. A ten vítr? To se prostě stává.

Nu, ponechme skeptika jeho skepticismu. Je pošetilé očekávat, že se v bitvě, jíž Bůh věnuje svoji pozornost, nutně musí po bojišti prohánět andělé a stínat Turky ohnivým mečem.  Když postačí něco tak jemného, jako jsou změna větru či krátkodobé zatmění úsudku osmanských velitelů, kteří vyhodnotili galeary před křesťanskou flotilou jako slabě vyzbrojené kupecké lodě.“

A jakou pointu má zázrak ve Fátimě? Krátce po něm dva z pasáčků zemřeli, jak jim Panna Maria předpověděla. Zemřeli na španělskou chřipku, která zahubila víc lidí než první a druhá světová válka dohromady. Nejhorší epidemie v historii lidstva měla na sto milionů obětí.