„Vláda rozhodovala bez znalosti podstatných skutečností,“ odůvodnil státní zástupce podvod. „Podveden může být jen ten, kdo se na něco zeptá a dostane lživou odpověď,“ hájili se obžalovaní.

Také obec Nové Heřminovy na svém webu zveřejnila podezření, že vláda, která v roce 2008 rozhodla o přehradě bez znalosti významných skutečností, byla podvedena.

Už je pozdě ptát se Topolánkovy vlády, jak to tehdy bylo, ale podívejme se, jaké informace měla Babišova vláda, která 3. června 2019 vzala na vědomí zprávu o přípravách přehrady a schválila financování. V předkládací zprávě je věta: „Problematická je situace v Nových Heřminovech, kde vedení obce od roku 2010 odmítá přípravu nového územního plánu se zapracováním nádrže.“

To ale není celá pravda. Obec změnu územního plánu neodmítá, ale podmiňuje ji porovnáním protipovodňové ochrany s přehradou a bez přehrady. Vláda se ze zprávy nedozví, že obec už 11 let žádá o vládního zmocněnce a že stejný požadavek už vzneslo i Povodí Odry. O společné iniciativě obce a státního podniku vyměnit toleranci vůči přehradě za obchvat ani slovo.

Má se vláda ptát? Má jí to někdo říct? Nebo ji takové banality nemusí zajímat?