Občas k nám dolehnou nářky sudetských Němců, kteří se narodili ve stejném městě jako my, ale jejich vzpomínky na idylické mládí se jim mísí s traumaty vyhnanců. Donedávna jsme vůbec netušili, že také mnozí naši severní sousedé žijící na polské straně hranice jsou vyhnanci a potomci vyhnanců. Narodili se na dnešní Ukrajině, a byli ze svého rodiště po válce vyhnáni. Zatímco Volynští Češi odcházeli z Ukrajiny do staré vlasti s nadšením a dokonce nasazovali životy ve válce, aby jim Stalin dovolil opustit Sovětský svaz, Poláci narození na území dněšní Ukrajiny naopak zažili něco jako etnickou čistku organizovanou stalinistickým režimem.
Jejich osudy přiblížila loňská výstava na radnici v polských Hlubčichích, která představila pohnuté osudy Poláků vyhnaných z obce Břežany. Ta dnes nese ukrajinské jméno Berežany. Výstavu navštívila řada Krnovanů, pro které dosud byly osudy polských sousedů neznámou kapitolou historie. Břežany leží v Tarnopolském vojvodství, které v 16. století patřilo Polsku a jeho úkolem bylo zadržovat nájezdy Turků a Tatarů. Pak tento region osídlený převážně Poláky a Židy každou chvíli přecházel z jednoho státu do druhého. Po prvním dělení Polska roku 1772 patřil Rakousku, pak Rusku, pak Rakousku-Uhersku. Za první světové války zde byla zastavena ofenziva rakousko-uherských a německých vojsk. Bitva, která se odehrála v roce 1917 u Břežan, vstoupila do historie jako bitva u Zborova. Díky hrdinství československých legionářů dobře znají Břežany také čeští historici. V letech 1919 až 1939 bylo Tarnopolské vojvodství i s Břežany součástí Polska. V září 1939 po přepadení Polska Německem a Sovětským svazem bylo připojeno k Sovětskému svazu. Později bylo dobyto a zase ztraceno německými vojsky. Dnes je součástí Ukrajinské republiky.
V závěru druhé světové války Břežany obsadila sovětská vojska a donutila většinové polské obyvatelstvo k vysídlení. Všichni Poláci dostali na výběr. Buď se půjdou podívat na Sibiř a do gulagů nebo si udělají časově neomezený výlet do Polska. Podobně jako my našli nový domov na česko – polských hranicích a dosídlili města a obce vylidněná po odsunu sudestkých Němců.