Už jste se zabydlel v kanceláři starosty?

„Do určité míry ano, přinesl jsem si sem květiny, o které jsem se původně staral ve své kanceláři místostarosty, odnesl jsem pár věcí a samozřejmě jsem obsah skříní vyměnil za aktuální dokumenty, které přišly od doby mého nástupu do funkce starosty. Pokud jde o výzdobu, dostal jsem originální obrázek od Klubu Za starý Bruntál, který visí na čestném místě. V kanceláři trávím poměrně dost času a řeším zde neustále operativně nejrůznější záležitosti, které jsou v mém nabitém denním programu. Nyní se také pomalu konečně dostávám k přípravě svých plánů a cílů. Ale kancelář naštěstí není jediným místem výkonu mojí práce.“

Můžete prozradit, jakou důležitou pracovní cestu se nyní chystáte?

„Z důležitých pracovních cest mohu uvést plánované přijetí u ministra financí, a to z důvodu pokračování v přípravě infrastruktury pro zástavbu lokality Za Mlékárnou, kterou osobně považuji za jednu ze svých priorit, jelikož právě nedostatek stavebních příležitostí je častým důvodem odchodu našich občanů z města. Stejně tak bych byl rád přijat ministrem dopravy, protože za neméně důležitou považuji pro toto město z dlouhodobého hlediska také výstavbu obchvatu, a domnívám se, že přípravu této stavby je nezbytné aktualizovat.“

Do funkce jste vstoupil poměrně razantním opatřením v podobě posílení hlídek městské policie v pátečních a sobotních nocích. Co vás k tomuto nařízení přivedlo a jaké přináší výsledky?

„Všichni víme, jak to o víkendových nocích ve městě vypadá. Klid a pořádek bývá v tuto dobu narušován více než kdy jindy, a nemusím přitom vycházet z policejních statistik. Za bezpečnost a pokojný život občanů tohoto města nesu jako starosta velkou odpovědnost a musím hledat způsoby, jak tuto oblast života ve městě neustále zlepšovat a posilovat. Od zavedení tohoto opatření uplynula jen velmi krátká doba na objektivní zhodnocení – to bude možné až po několika měsících, ale jsem přesvědčen, že více strážníků na ulici se projeví nejen v číslech, ale také v bezpečnějším pocitu občanů.“

Priority rozpočtu pro letošní rok jsou více méně jasné a naše čtenáře jsme už s nimi seznámili. Nicméně po zimě můžeme opět čekat rozbité silnice a chodníky. Bude na jejich opravu dostatek peněz, když je rozpočet, v rámci úsporných opatření, skromnější než v uplynulých letech?

„Ano, rozpočet je skromnější, než byl v předchozích několika letech. Je to rozpočet úsporný, ale zároveň vyrovnaný, což je dobrý signál pro budoucí hospodaření města. Chceme nacházet úspory především v provozních výdajích, zatímco prostředky na zvelebování Bruntálu bychom krátili jen neradi. Pokud jde o opravy komunikací a chodníků, počítáme s obdobnými částkami, jaké byly v rozpočtu na minulý rok. Rozpočet sice skromnější je, ale občan by to neměl pocítit ani v takových oblastech, jako je městská hromadná doprava. I pro letošní rok zůstává základní občanské jízdné na pěti korunách, přičemž dotace veřejné dopravy z rozpočtu města je vyšší než loni. Naopak, snažíme se tuto službu občanům zkvalitňovat a rozšiřovat, takže letos na jaře budou linky rozšířeny až k areálu nového pohřebiště.“

MÁTE NA STAROSTU DALŠÍ OTÁZKY? PAK SE ZAPOJTE DO ON-LINE ROZHOVORU ZDE