Stejně jako všechny střední školy jsme i my zaznamenali veliký úbytek žáků, což následně znamená úbytek peněz na chod školy. Proto se soustřeďujeme především na úsporná opatření včetně snižování počtu zaměstnanců. Musíme se co nejrychleji adaptovat na změněné podmínky.

Současně, kromě dalšího, připravujeme oslavy padesátého výročí založení školy, které chystáme na 6. listopadu ve všech prostorách školy i ve školním hospodářství. Všechny zveme nejen na Den otevřených dveří, ale i na doprovodný program s názvem Vážně i nevážně nebo třeba na večerní vypouštění lampionů a posezení s tancem.