Vidíte nějaký palčivý problém, na který se chcete jako místostarosta zaměřit?

Ano, ale není to pouze jeden problém, na který bych se měl zaměřit. Je jich řada a já chci na jejich řešení v následujících letech usilovně pracovat. I když jsem ve funkci místostarosty zatím krátce, už nyní je moje agenda velmi široká. V rámci rozdělení gescí mám na starosti sociální věcí, školství, kulturu, památkovou péči a obecní živnostenský úřad, ale mé povinnosti sahají daleko za rámec tohoto vymezení. Jelikož mám na starosti sociální oblast, chci se pokusit řešit situaci v západní lokalitě.

Vím, že jde o velmi nelehký a složitý úkol, protože tato problematika má několik rovin, ale zároveň jsem si vědom skutečnosti, že řešení tohoto úkolu je pro další budoucnost města zásadní. Nejde ale pouze o řešení konkrétních problémů, měli bychom všichni usilovně pracovat také na tom, aby naši občané získávali ke svému městu pevný vztah, aby se s radostí setkávali při veřejných příležitostech, sdíleli spolu hezké chvíle, ctili sounáležitost s městem a žili tradicemi, protože jedině tak dosáhneme stavu, kdy lidé budou považovat za přirozené, že jejich kořeny jsou právě zde.

A k tomu bych ze své pozice také rád přispěl – v současnosti například osobním zájmem o přípravu a průběh programu kulturních a společenských akcí v průběhu adventního období. Že naši občané potřebují a vítají takové příležitosti, dokládá návštěvnost slavnostního rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Míru. Byl bych rád, kdybychom v podobném duchu pokračovali. Pokud pro tuto chvíli považuji něco za zcela nezbytné, pak je to schválení rozumně sestaveného rozpočtu města na příští rok, jehož projednání nás nyní čeká v radě a zastupitelstvu města.