Jak to vypadá s výstavbou plánovaného obchvatu města?

Finanční prostředky na plánovanou obchvatnou komunikaci, která je i zahrnuta v územním plánu města ve státním rozpočtu, chybí. Podařilo se nám však v rámci revitalizace území po důlní činnosti po bývalém závodu Rudných dolů získat příslib finančních prostředků na projektovou dokumentaci. Obchvatná komunikace by měla nahradit železniční trať, zrušenou v sedmdesátých letech minulého století kvůli důlní činnosti.