Co se v létě v obci podařilo vybudovat či opravit?

Máme za sebou úspěšnou kulturně-společenskou akci Dlouhá noc, kterou pořádáme ve spolupráci se Spolkem Přátelé Vrbenska a dalšími subjekty. Musím poděkovat sponzorům, kteří nás ani letos při organizaci nenechali ve štychu.

Nedávno se nám podařilo ukončit opravy místních komunikací a úpravu veřejných prostor díky financím z programu rozvoje venkova z unijních fondů. Díky tomu jsme vyspravili silnice, postavili parkoviště u kostela i hřbitova. Získali jsme takto i drobnou techniku pro obec. Ze stejného programu jsme financovali opravu sakrálních staveb v Ludvíkově.

Máme opravenu kapličku, márnici a hřbitov. Podařilo se nám opravit kostel Navštívení Panny Marie a restaurovat jeho interiéry. Otevřít se jej chystáme v září nebo říjnu. Oprav doznal i památník obětem první světové války, který je otevřen veřejnosti od jara do podzimu.