Rok 2021 má méně volných dní a prodloužených víkendů než jiné letopočty. Svátek práce 1. máj připadl na sobotu, stejně jako Den vítězství 8. května. Vzpomínky na druhou světovou válku nečekaně ožily v Sosnové, kde pyrotechnici uspořádali prvomájovou evakuaci a odpal nalezené letecké pumy. Květnové myšlenky od rudoarmějců osvoboditelů samovolně odbíhají k Vrběticím a vyhoštěným ruským diplomatům.

U nás v Sudetech bychom mohli v květnu vzpomínat také na sudetoněmeckého odbojáře Adolfa Bittnera, který se narodil roku 1899 v Opavici u Města Albrechtic a byl popraven 11. května 1943 v Berlíně ve věznici Plötzensee.

Po napadení Sovětského svazu nacistická propaganda stvořila putovní výstavu „Sovětský ráj“, aby válku ospravedlnila. Exponáty měly vyvrátit představy rozšířené mezi dělníky, že Stalinův Sovětský svaz je rájem pracujícího lidu. V sekci Hrozba pro Evropu byly sovětské zbraně a o kousek dál měli model ubohé dělnické chatrče se sovětskými paláci v pozadí.

Němečtí antifašisté v Berlíně 18. května 1942 provedli žhářský útok na tyto expozice. Oheň se podařilo uhasit, a výstava Sovětský ráj pokračovala. Odbojáři byli odhaleni, pozatýkáni a popraveni. Popravu Adolfa Bittnera dnes v Berlíně připomíná pamětní deska. V Bittnerově rodné Opavici už nikdo nezná statečného dělníka odbojáře. Byl to možná trochu naivní čin, nicméně Bittner zahynul v boji proti nacismu jako hrdina. Čest jeho památce.