Popravdě řečeno nevím, o co autorům a některým diskutujícím jde. Z mého pohledu je citovaná stránka zbytečnou a nebojím se říci i hysterickou kampaní proti FK Krnov.

Byť nejsem členem FK Krnov, byť v rámci své jiné činnosti jsem měl i názorové střety s představiteli tohoto občanského sdružení, byť jsem dokonce na ZM Krnova měl výhrady k poskytnutí financí z rozpočtu města na výstavbu hřiště s umělou trávou, s obsahem a tónem článků a diskusních příspěvků v žádném případě nemohu souhlasit a musím se postavit na obranu fotbalistů FK Krnov a jejich vedení.

Především vůbec nechápu spojitost mezi výsledky fotbalistů a výstavbou umělého trávníku. Otázka přece nestojí tak, zda si fotbalisté FK Krnov zaslouží umělý trávník či nikoliv. Otázka stojí tak, zda město Krnov musí mít nutně umělý trávník či nikoliv. Já tvrdím, že v této chvíli nemusí, ale na druhou stranu je nutno vedení FK Krnov přiznat zásluhu v tom, že dokázalo získat několikamilionovou ministerskou dotaci a nevyužít této dotace by byla nepochybně škoda. Pokud umělý trávník bude skutečně sloužit relativně široké sportovní veřejnosti, především pak ostatním krnovským oddílům kopané a školám, tak proč ne. Z tohoto pohledu je úplně jedno, zda fotbalisté hrají ligu nebo IV. třídu, zda střílejí góly či nikoliv.

Navíc, pokud už chce někdo hodnotit výsledky, tak by je měl hodnotit až po skončení toho kterého ročníku a s alespoň minimální znalostí poměrů. Měl by například vědět, že současný trenér začíná u mužstva mužů teprve druhou sezonu, takže jeho práce se ještě nemohla plně projevit, měl by vědět, že mužstvo z valné většiny tvoří mladí odchovanci FK a neměl by zapomínat na takové hráče z nedávné minulosti jako Korčian a Halaška, kteří hrají úspěšně druhou ligu a samozřejmě Radek Petr, který získal s reprezentací do 20 let stříbrnou medaili na mistrovství světa.

Jen tato jména svědčí o kvalitní práci ve fotbalovém oddíle FK Krnov. To už vůbec nehovořím o desítkách odchovanců FK, kteří v současné době hrají v okolních fotbalových mužstvech a dovolím si tvrdit, že bez těchto hráčů by některé oddíly vůbec nemohly své soutěže hrát, protože by nebyly schopny splnit podmínku minimálního počtu hráčů.

Stejně tak nemohu souhlasit s názory ohledně financování sportu, resp. jakéhosi protěžování FK Krnov v rámci rozdělovaní finančních prostředků na podporu sportu. Především je třeba říci, že prostředky, které zastupitelstvo schválilo na dofinancování umělého trávníku, nemají nic společného s dotacemi na podporu sportovní činnosti jednotlivých oddílů. V letošním roce se, podle mého názoru, sportovní komisi podařilo poprvé nalézt relativně spravedlivý princip rozdělení prostředků určených na podporu sportovní činnosti jednotlivých oddílů.

Základem tohoto principu je filozofie, že se bude financovat pouze činnost mládeže, nikoliv dospělých. Z tohoto důvodu jsou předmětné články nevyvážené, protože z městské pokladny FK Krnov žádné peníze na činnost mužstvamužůnedostává.

Pokud někdo namítne, že město prostřednictvím technických služeb financuje údržbu na provoz fotbalového areálu, čímž vlastně dále dotuje FK Krnov, tak takový postup považuji za naprosto legitimní, neboť tento areál je ve vlastnictví města a město jakožto vlastník je povinno o tento majetek pečovat a udržovat jej. Toto rozhodně není povinností občanského sdružení FK Krnov. To neplatí např. o Lokomotivě Krnov, která využívá ke své činnosti majetek, který je jejím vlastnictvím a je tedy povinna z titulu vlastnictví o tento majetek pečovat, ale také z něho přijímá veškeré užitky.

Fakta a čísla

Když už problematika podpory sportu v Krnově byla tímto způsobem otevřena, dovoluji si uvést několik čísel.

Na rok 2008 bylo z rozpočtu města na podporu sportu vyčleněno celkem cca 2,75 milionu Kč. Většina těchto prostředků byla určena na zajištění běžné, každodenní činnosti mládeže. Na jednorázové akce bylo z této částky vyčleněno cca 460 000 Kč. Dovolím si porovnat tři oddíly, které jsou více či méně uvedeny v předmětných článcích. Z těchto prostředků obdržel FK Krnov na běžnou činnost částku 419 796 Kč , hokejový klub částku 397 791 Kč a basketbalový klub částku 379 171 Kč, kdy FK Krnov a basketbalový klub obdržely stejný výpočtový koeficient a výše uvedený rozdíl v částkách vznikl rozdílem v počtech sportující mládeže.

Celkem Lokomotiva Krnov obdržela na běžnou činnost mládeže na rok 2008 částku 505 562 Kč a dále na jednorázové akce další částku 185 000 Kč a z toho na akce basketbalistů bylo určeno dalších 13 000 Kč. Fotbalový klub a hokejový klub neobdržely na akce žádnou částku.

Celkem tedy Lokomotiva Krnov obdržela na rok 2008 z celkové částky cca 2,75 milionu Kč částku cca 690 000 Kč, tj. cca 25%. Z těchto čísel jasně vyplývá, že Lokomotiva Krnov není nijak diskriminována, a proto nářky jejích představitelů příliš nechápu.

Závěrem chci uvést, že každý má nepochybně právo vyjádřit svůj názor. Toto právo patří k základním principům demokratického státu. Na druhou stranu nelze zapomínat, že o způsobu , rozsahu a formě financování sportu, kultury a dalších aktivit včetně financování vlastního či cizího majetku rozhoduje s konečnou platností v demokratických volbách zvolené zastupitelstvo města.

Byť se některá rozhodnutí zastupitelstva nemusí tomu či onomu líbit, je povinen toto rozhodnutí respektovat. I mně se příliš nelíbí rozhodnutí o dofinancování umělého trávníků z prostředků města, i když nejsem principiálně proti jeho výstavbě.

Měl jsem a mám výhrady k tomu, že v době rozhodování nebyly zcela jasně stanoveny vlastnické vztahy k tomuto trávníku, nejsou jasně stanoveny zásady jeho využití, dalšího financování, apod. To ovšem neznamená, že by umělý trávník měl být prostředkem k diskreditaci dlouholeté a podle mého názoru kvalitní práce ve fotbalovém klubu.

Marian Przybyla