Na rovinu. Kdyby byla dobrá vůle, v Dětřichově nad Bystřicí je u kolejí dost místa pro historické nádraží, o které usilují fanoušci železnic, i pro parkoviště, o kterém sní Správa železnic. Kdyby se dokázali domluvit, bylo by to nejlepší a nejlevnější řešení.

To, že mezi nimi k dohodě nedošlo, je jedna velká chyba. Způsobil ji politováníhodný omyl. Spousta občanů má dlouhé vedení, takže jim včas nedocvaklo, že „rekonstrukce nádraží“ v hantýrce ministerstva dopravy a Správy železnic znamená citlivou rekonstrukci 150 let staré výpravní budovy do podoby krásného moderního parkoviště.

Expertům, kteří znají poměry na Správě železnic, muselo být od počátku jasné, že slova „rekonstrukce“ a „demolice“ se tam běžně užívají jako synonymum.Je otázkou, zda to věděl také ministr dopravy Dan Ťok, když předstoupil před novináře s „Programem rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží 2018-2022“ a s upřímným pohledem do kamery tvrdil, že podstatou dokumentu jsou opravdu rekonstrukce a až na pár zchátralých nádražních skladů žádné rozsáhlé demolice neobsahuje.

Byl Dan Ťok důvěřivý ministr, kterému našeptávali špatní rádci? Byl vážně tak naivní a sám uvěřil tomu, že rekonstrukce nádraží opravdu znamená rekonstrukci nádraží? Co by jiný dal za to, kdyby se jeho chyba ještě dala napravit. Dan Ťok šanci na reparát dostal.V Dětřichově právě právě budují pomník Dana Ťoka. Buď bude mít pomník podobu rakouskouherského nádraží nebo hezkého parkoviště.