Ladislav Velebný, starosta Dolní Moravice a krajský zastupitel je jediným kandidátem, jehož voliči vyslali o volbách také do Parlamentu.
Třiapadesátiletý Velebný se dostal do dolní komory Parlamentu z páté pozice kandidátky České strany sociálně demokratické, jíž je v Bruntále předsedou okresního výkonného výboru. Ve volbách nasbíral dvě stě dvacet tři preferenčních hlasů. Stranickým kolegům ubral ze společného balíku 7,30 procent přednostních hlasů a stal se v Praze jediným zástupcem bruntálského okresu.

Čtenáře Deníku a vaše voliče zajímá, jak si ceníte přízně, kterou vám dopřáli během voleb a hlasů, kterými vás upřednostnili?
Přízně voličů v regionu i celém kraji si nesmírně cením. Vypadá to, že za tu dobu, co se pohybuji ve vrcholné police, jsem se již svou prací do povědomí lidí dostal. Věřím, že jako zástupce konstruktivní opozice mohu změnit svým hlasem dopady ekonomické krize i jiné záležitosti, které se dotýkají obyvatel České republiky.

Zastanete souběžně práci starosty i poslance Parlamentu?
V tomto jsem provedl opatření hned vloni v říjnu, kdy jsem se poprvé do poslanecké sněmovny dostal. Opustil jsem funkci placeného starosty Dolní Moravice, stal jsem se starostou neuvolněným. Veškerá výkonná a organizační moc připadla na místostarostu. Na podzim chci kandidovat do obecního zastupitelstva opět, ale už jenom jako člen.

Jak to je s vaší funkcí krajského zastupitele, zůstáváte?
Berme to s ohledem na skutečnost, že na kraji zastupuji okres Bruntál. Pokud bych odstoupil, nahradil by mě člověk z Frýdku Místku, tím pádem bych region ochudil o svůj hlas. Bylo by proto škoda tuto funkci opustit. Myslím, že pozice krajského zastupitele se dá pěkně skloubit s poslaneckým mandátem, více pomoct tomuto krásnému regionu.

Jaké problematice se hodláte v Parlamentu věnovat?
Osm měsíců jsem působil v hospodářském výboru a výboru pro dopravu. O ten první jsem projevil zájem i nyní, záleží na vyjednávání, zda se do něj opět dostanu. Myslím, že je to druhý nejdůležitější výbor a bylo by dobře, kdyby v něm byl i někdo od nás. Čemu se chci věnovat, je dopravní infrastruktura. Problémem Rýmařovska je například spojnice Ondřejov – Dolní Žleb. Inicioval jsem jednání Olomouckého a Moravskoslezského kraje, podařilo se získat dvě stě tři milionů korun z Ostravy a padesát z Olomouce. Podotýkám ale, že podstatou práce poslance je legislativa a otvírání dveří místním starostům do Parlamentu.

Ladislav Velebný je starostou obce Dolní Moravice, krajským zastupitelem a zároveň poslancem dolní komory Parlamentu České republiky.

Volební kampaň se nesla celkově v poněkud drsném duchu.
Na kampaň má jistě sto lidí sto názorů. Jemnější tón by všem kampaním určitě prospěl. Je zajímavé, že regionální politika tak brutální není, na krajské úrovni se už blíží spíše té celostátní. Míň agresivity, urážek a sprostot by určitě prospělo všem.

Co dělat, aby bylo v Česku lépe? Co pro to může udělat každý z nás?
V prvé řadě chovat se slušně. Kdo je zdravý, měl by pracovat, pokud práci najde. Ti, co mohou pracovat, by neměli zapomínat, že budou také jednou staří. Je třeba myslet i na další potřebné i na ty, kteří pracovat nemohou, třeba ze zdravotních důvodů. Bylo by proto škoda tuto funkci opustit. Myslím, že pozice krajského zastupitele se dá pěkně skloubit s poslaneckým mandátem, chci více pomoct tomuto regionu.