V sobotu 7. srpna ve 14 hodin máme u mostu přes hraniční potok Troja velkou slavnost, na které se sejdou lidé z české i polské strany. Čestvě opravenou kapli posvětí kněz a všichni společně oslavíme, že se ji podařilo zachránit.

Kaplička leží na cestě mezi českými Pelhřimovy a polskou obcí Pielgrzymow, takže často kolem ní jezdí cyklisté a chodí turisté. Nebude tedy sloužit jen náboženským účelům, ale také jako místo setkávání a odpočinku.

Proto bychom do budoucna chtěli u kaple ještě vytvořit nějaké posezení a orientační tabuli, případně i stojany na kola. Kaplička v sobotu také poprvé představí svou novou madonu podle návrhu výtvarnice Renaty Charouskové z Krnova. Nejnáročnější část, opravu střechy a stažení zdiva ocelovými lany zajistila polská firma Josefa Fuleka. Nejvíc mě samozřejmě těší, že kaple díky nové střeše a opravenému zdivu bude stát ještě dalších sto let.