Těším se a doufám, že bude pokračovat spolupráce, která se podařila navázat mezi městem a bruntálskými zahrádkáři.

Mezilidské vztahy, ať už v rámci zdejších osad či mezi městem a naší organizací, to je taková priorita, která se musí ctít z obou dvou stran. Potom je vše tak, jak to mezi lidmi má být. Nikdy nezapomeneme ani bývalému starostovi Leoši Gregovskému, že vetoval rozhodnutí rady a postavil se za nás zahrádkáře. Za to jsme mu velmi vděční.

Byl to on, kdo dal impuls k nastolené dobré spolupráci. Myslím si, že lidé se svými zastupiteli mají spolupracovat.

Pokud na jedné straně toto chybí, je něco špatně. Přitom město musí vidět, že se mu snažíme jeho přízeň vrátit dobrou prezentací našich výpěstků a aranžmá.

V srpnu jsme udělali okresní výstavu v prostorách zámku, na niž se přišlo během dvou dnů podívat přes tisíc lidí. Reprezentujeme město na výstavách mimo region. Třikrát jsme vyhráli soutěž o jablko roku. Druhého září vystavujeme v Krnově, poté v Rýmařově. Od desátého do dvanáctého září zajíždíme na výstavu na Černé louce v Ostravě. V říjnu opět vystavujeme v Krnově.