Rýmařov a okolí je jednou z oblastí, kterou trápí nedostatek spojů, zejména pro pracující ve směnných provozech.

Jak je to s dopravní obslužností města Rýmařov?

Dopravní obslužnost problémem je. Výrazně ji z rozpočtu města dotujeme nejen my, ale i kraj. Přitom je to základ pro to, aby se lidé dostali do práce. Přičemž nezaměstnanost je u nás nyní někde okolo patnácti procent. Je nutné, aby se lidé dostali na denní, odpolední i noční směny. Problém je to v takových obcích, jako Jiříkov, ale nejen tam. To nás velmi trápí.

Naopak tradičně úspěšný je Rýmařov v získávání dotací?

Jsme jedním z vůbec nejúspěšnějších měst, co se týká získávání peněz z Evropy. Obyvatelé si například mohou užívat rekonstruované zahrady Hedvy, která vyšla na zhruba třicet milionů korun. Práce skončily v loňském roce.
Letos provádíme rekonstrukci Střediska volného času za šedesát dva milionů, která by měla skončit příští rok v listopadu. Rekonstrukce už začala, probíhaly přípravné práce. Výsledkem má být modernizace pětatřicet let staré budovy, nesplňující už požadavky únosnosti, provozu a tepelné náročnosti. Středisko je pro nás prioritou, provozuje okolo pětadvaceti kroužků, probíhá v něm výuka pro malé i velké.

Potýkáte se v této souvislosti s nějakými obtížemi?

Nemohu říct, že by nastávaly nějaké problémy. Řešíme pouze problémy standardního typu, jenž s sebou podobné nebo náročnější stavby přinášejí.

Rozhodli jste se rovněž pro zateplení městských domů?

Dokončujeme vlnu prací z programu Zelená úsporám. V posledním roce se nám podařilo z národních peněz do nemovitého majetku města nainvestovat na sedmdesát milionů korun. Město se díky tomu hodně změnilo. Vlastníme poměrně velký počet bytů, dvanáct set padesát. Většina jich bude během roku zateplených. Měníme okna, zateplujeme fasády.

V plánu mělo město i rekonstrukci náměstí Míru?

Odevzdali jsme na Regionální operační program žádost o dotaci na rekonstrukci náměstí, kde sídlí také vedení města a některé jeho další agendy. Je to pro nás naprosto stěžejní věc v tomto volebním období. Naší snahou je celé náměstí zkrášlit.

Jsme netrpěliví, jak se žádostí uspějeme. Rekonstrukce by měla být srovnatelná s rekonstrukcí Střediska volného času, náměstí má předběžně vyjít na zhruba šedesát milionů korun. Přesná částka známa před výběrovým řízením na dodavatele stavby samozřejmě není.

Pokud se žádostí neuspějeme, nová šance přijde až po roce 2013, do té doby budou pro města a obce naší velikosti peníze z programu rozdělovány jinam.

Jak dlouho vlastně vykonáváte funkci starosty a kde jste pracoval předtím?

Funkci starosty vykonávám devět let, tedy třetí volební období. Začínal jsem kdysi na státním statku, po rozpadu statků jsem přešel na tepelné hospodářství do společnosti Teplo Rýmařov. Poté jsem pracoval dva a půl roku v městských technických službách.

S jakými idejemi jste do starostenské funkce vstupoval?

Vsadil jsem na poctivý přístup, dát té funkci všechno, co ve mě je a co jsem se naučil. Jsem zvyklý na solidní jednání, důležitá je pro mě promyšlenost záměrů. Určitě jsem vždy chtěl, aby Rýmařov nepromeškal dobu, po kterou je možné získávat evropské peníze, a aby je město dokázalo beze zbytku využít. To se myslím daří v míře vrchovaté.

Jaké máte jako starosta koníčky a záliby? Jste prý myslivec?

Ano, všechny mé koníčky jsou spojené s přírodou. Myslivectví se věnuji od dětství, podědil jsem ho po svém tátovi.
Dalším velkým koníčkem je zahrádkaření, mám a obhospodařuji hned dvě zahrádky. Takže pokud mě nenajdete v kanceláři nebo na pracovní schůzce, jsem buď v lese nebo na zahradě. Tam se nejlépe odpočívá a relaxuje. Synové v mých šlépějích nejdou, jelikož jsou oba na vysokoškolských studiích v Brně.