Starostka Vrbna pod Pradědem Helena Kudelová nám poslala několik připomínek k našemu článku, které níže otiskujeme. Velmi rádi otiskneme i další názory a připomínky nájemníků bytů na Palackého ulici ve Vrbně. Napište nám, co si o tom myslíte.

Posílat nám své příspěvky můžete mailem na adresu: bruntalsky@denik.cz nebo na adresu redakce Bruntálského a krnovského deníku, Zámecké náměstí 5, Bruntál.

Téma oprav bytů a domů na Palackého ulici ve Vrbně budeme i dále sledovat.


Opravy v bytových domech už začaly

Současná samospráva města řeší nevyhovující stav některých bytů na Palackého 604 – 606, které již třináctým rokem užívají nájemníci – budoucí vlastníci bytů. Nyní obývají byty na základě finančně výhodné nájemní smlouvy, za několik let byty získají na základě předkupní smlouvy do osobního vlastnictví. To na vysvětlenou, proč by snad obyvatelé domů „museli“ finančně přispívat na opravy, jak vyvozuje článek.
Setkání zastupitelů a radních s občany, o němž informuje pan Vráblík (Radek Vráblík ml. – pozn. redakce), mělo za cíl informovat uživatele bytů o současném stavu, zdokumentovaných závadách, pokračujících opravách, harmonogramu prací v období dvou let a také jim nabídlo dvě alternativy rekonstrukce střech, které se začnou opravovat po zimě. Ta první, standardní alternativa, financovaná zcela z prostředků správy bytů, deklaruje lidem životnost krytiny 30 let. Druhá alternativa, oprava plechovou krytinou, by životnost střechy mohla zvednout o dalších až patnáct let, rozdíl v ceně by si už ale měli spolufinancovat právě budoucí vlastníci bytů. Proto jsme předstoupili před občany z Palackého 604 – 606, aby se rozhodli, zda z hlediska perspektivy svého bydlení budou chtít už nyní zajistit střechu krytinou s delší životností. Skutečnost, že se zvažují dvě alternativy opravy střech, autor vůbec neuvedl, namísto toho napsal, že obyvatelé domů budou muset spolufinancovat opravu střechy.
Veškeré práce na opravách v bytových domech 604 – 606 vycházejí z odborných posudků, jsou a nadále budou prováděny dle doporučených technologických postupů. Aby měli lidé možnost dotázat se na cokoli, co je zatím zneklidňuje, a získat uspokojivou odpověď, přizvali jsme na jednání také znalce v oboru projektování, o stavebnictví pana Ing. Prokše z Opavy. Někteří nájemníci toho také využili k osobním konzultacím bezprostředně po skončení schůze.
Je jen škoda, že se jednání zúčastnila jen čtvrtina nájemníků, anebo to naopak svědčí o tom, že ostatní nájemníci prostě mají dostatek informací o tom, jak správa bytů postupuje při opravách a co se bude dít v dalších týdnech a měsících.
Někteří lidé zřejmě ani tak nebudou spokojeni, proto jsme za město (současného vlastníka objektů) přišli se vstřícným návrhem – kdo chce odstoupit z předkupní smlouvy na byt, který nyní užívá, může tak učinit a město mu vložený finanční příspěvek vrátí. Do dnešního dne o to nepožádal nikdo. Ani taková zásadní informace ovšem v článku Deníku není.
Vnímám nespokojenost těch lidí, v jejichž bytech se objevují plísně a kde v rozích stěn a stropu kondenzuje vlhkost. Mimo jiné i proto, že se tato závada neopakuje ve všech bytech, odborníci to přičítají nedostatečnému větrání a vytápění. V některých místech však nevylučují tepelný most způsobený špatně provedenou tepelnou izolací. Stavu nepřidává způsob odvětrání koupelen v bytech, byť odpovídá předpisům, ale také chybějící přirozené větrání bytů, které mají plastová okna. Některé závady jdou proto na vrub právě nesprávnému užívání bytů nájemníky. Kontrola a náprava tepelné izolace konstrukcí pod mansardovou střechou bude zajištěna při opravě střechy po jejím odkrytí. K větší jistotě lepšího odvětrání koupelen slouží řešení, jehož návrh město zadalo, a pilotně ověří v jednom z bytů. Už dva odborné posudky vyloučily, že by snad některý z domů mohl mít prasklý základ a mohl tak ohrožovat bezpečí jeho obyvatel, jak se rozšířilo díky zmatečným informacím. Dnes jako zásadní vnímáme nutnou opravu střech a závad, které se v některých bytech objevily.
Všechny uvedené informace byly sděleny včetně dalších méně významných opatření na zmiňovaném setkání s nájemníky.
Zůstává pro mne tedy záhadou, co je skryto pod myšlenkou zformulovanou novinářem v závěru článku „S domem jako s celkem se ani nadále nic dít nebude“ a stejně tak lze jen s určitou dávkou fantazie domýšlet smysl nadpisu posledního odstavce: „Schůze neměla svůj efekt“.

Ing. Helena Kudelová,
starostka Vrbna pod Pradědem