Málokterý národ se může pochlubit tak dlouhým zachováváním tradic jako ten židovský. Kdysi dávno ještě za egyptských faraonů se vydali z Egypta hledat zaslíbenou zemi a jako svátek to slaví dodnes.

Židovské svátky jsou založeny na událostech a historii, přetrvaly doposud právě s vědomím a znalostmi toho, proč jsou slaveny a připomínány. Často se mi dostanou do rukou pozvánky na nejrůznější obecní oslavy, sportovní turnaje, turistické pochody a další akce z našeho regionu.

Mnohé začínají obdobně, například: …už třetí tradiční ročník… nebo dlouholetou tradici má turnaj, letos to bude jubilejní desátý… Pořadatelé a autoři takových pozvánek mohou těm židovským jen závidět. Ale když vydrží několik tisíc let, tak se jim třeba vyrovnají.