Vystudovala obor český jazyk a občanskou výchovu. K nim si následně přibrala ještě písemnou a elektronickou komunikaci a sekretářské práce. To pro ni bylo takříkajíc osudové rozhodnutí, které ji dostalo k soutěžnímu psaní.

„Se mnou ten obor studovali i dva mistři světa ve zpracování textů, kteří nám své umění exhibičně předvedli. Byla jsem z toho tehdy celá paf. Když mne ujistili, že k tomu své žáky mohu také přivést, začala jsem o tom vážně přemýšlet. V praxi jsem to zkusila na ZŠ Šrámkova s dětmi od čtvrté třídy a výsledky se dostavily až překvapivě brzy,“ vzpomíná Karin Solná.

Před třemi lety přešla se třemi žákyněmi na Základní školu Ilji Hurníka a pokračovala s nimi v soutěžení. Svému písařskému týmu věnuje spoustu volného času a on jí to zase bohatě vrací. Za celkem třináct let získali její svěřenci svým talentem i pílí celkem sedm zlatých, pět stříbrných a čtyři bronzové medaile na mistrovství světa. Jsou také několikanásobnými mistry republiky a bodují v silné konkurenci studentů středních škol v ČR.

„Hodinové tréninky míváme zhruba třikrát týdně a před soutěžemi trénujeme každodenně. Písaři pak pokračují i doma. Nejdále jsme byli v Číně a k tomu nám finančně pomohl opavský magistrát. Bez jeho podpory bychom měli s výjezdem velké problémy,“ konstatuje úspěšná trenérka.

Vůbec nepopírá trému nejenom během soutěží, ale hlavně při vyhlašování výsledků, což je pochopitelné. Při nich jde o konečné zúročení dřiny, která každé soutěži předchází. Pokaždé se ji snaží před svými svěřenci dobře utajit, aby nepřešla i na ně. Posledními úspěšnými byly medailemi ověnčené sestry Klementovy, které podle ní zůstávají vzdor slávě skromné a nosánky nahoru nenosívají.

Po úspěšném návratu následuje pozvání na magistrát, kde na ně čeká gratulace od vedení města za skvělou reprezentaci. Za vynikající pedagogickou činnost získala od dřívějšího ministra Marcela Chládka Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně a letos jí předal současný ministr Robert Plaga Pamětní list jako poděkování za reprezentaci České republiky.

Stejnou pozornost věnuje Karin Solná i práci výchovné poradkyně a hodně se přitom věnuje kariérovému poradenství. „S žáky konzultuji všechny možnosti dalšího studia pokaždé vzhledem k jejich schopnostem a zaměření. Ale hodně často za mnou přicházejí i žáci se svými osobními problémy a společně pak hledáme jejich řešení. Nemyslím si, že by dnešní žáci byli nějak odlišní od naší generace, jen koníčků mají méně. Může za to doba počítačů a sociálních sítí, na další věci už nemají čas,“ míní Karin Solná.

Ani při současné pandemii trénování na soutěže rozhodně na hřebík nepověsila. „Hledám i nové talenty a několik se už začíná profilovat. Teď s nimi musím vést program na dálku, vidím v něm jejich výsledky, přes aplikaci jim radím a povzbuzuji je. Co bude dál, to je zatím ve hvězdách,“ míní Karin Solná.

V této podivné době má třídu prázdnou a s žáky komunikuje jen pomocí on-line videokonferenčně. „Pokud bude nynější opatření trvat krátce, výrazněji se na vzdělanosti žáků neprojeví, ale pokud budou delší, mělo by větší dopad hlavně u žáků nižšího stupně,“ předpokládá učitelka Solná.

V červenci příštího roku by se měla v Holandsku zúčastnit s rychlopíšícími svěřenkami dalšího mistrovství světa. Na první pohled je to sice ještě daleko, ale přesto není jisté nic. Taková velká soutěž vyžaduje obrovskou přípravu a covid je zatím ještě skutečně nevyzpytatelný.