V neděli na Tři krále v 19 hodin sousedé z Ježníku plánují slavnost spojenou s uzavřením betléma. U nového populárního betlému je kasička a stvrzenka o nákupu figur v hodnotě přes 16 tisíc korun.

„Tento betlém vznikl za podpory několika odvážných jedinců, aby jste si mohli polaskat oči a srdíčko. Doufáme, že tento rok bude prvním v dlouhé řadě let, ve kterých chceme pokračovat s rozšiřovaním sbírky figur Ježnického betléma. Příspěvky prosím vhazujte do kasičky u dveří betléma nebo se obraťte na pana M. Lamoše v domě za betlémem,“ informuje tabule na dveřích zvoničky.

Podle krnovské památkářky Kateřiny Chmelové je ježnická zvonička stará asi sto padesát let a původně sloužila ke svolávání dětí do školy, která stávala poblíž sousedního rodinného domu. Že je zvonička majetkem města se ukázalo až v roce 2002, kdy byla navržena k prohlášení za nemovitou kulturní památku. Z městského rozpočtu bylo na její opravu vyčleněno osmdesát tisíc korun. V té době byly obě střechy zvoničky z dřevěných šindelů značně narušené a do krovů zatékalo. Dnes už je ježnická zvonička jako nová.

„O zvoničku jsem se začal zajímat, když jsme koupili sousední dům. Je to sice cenná památka a doklad lidové architektury, ale už ztratila svou původní funkci, a chybělo jí nějaké využití. Začalo to tím, že zde zvoníme poledne a klekání. Nápad s betlémem vznikl náhodou, když jsme při cestě na Šumpersko zahlédli prodej velkých figur. Hned jsme jich pár koupili a začali vymýšlet další dekorace. O náš Ježnický betlém je obrovský zájem, zastavovaly zde každý den desítky aut. Většina nákladů se nám už díky dárcům a sponzorům vrátila, takže můžeme plánovat rozšíření betléma v příštích letech. Opravili jsme také kříž vedle zvoničky, který byl zarostlý v takové džungli, že o něm nevěděli ani někteří místní. Plánujeme na příští rok další úpravy zeleně v okolí, aby nové figury mohly vytvořit zástup směřující k betlému,“ uvedl Miroslav Lamoš.